דחיית המעבר מגן ילדים לכיתה א'

כאשר יש ספק לגבי הסתגלות למסגרת הבית ספרית ויש רצון לבחון להשאיר ילדים שנה נוספת בגן.

על ההורים לפנות לגננת עד לחודש דצמבר ולהביע את רצונם לבחון השארות שנה נוספת בגן.

ההחלטה לגבי השארת ילד בגן שנה נוספת תתקבל על סמך המסמכים הבאים:

  • חוות דעת של פסיכולוג חינוכי העובד בשפ"ח.
  • חוות דעת כתובות המסכמות את התצפית של הגננת חתומה ע"י המפקחת
  • מסמכים של גורמים טיפוליים נוספים, אם הם קיימים.
  • בקשת הורים על גבי טופס אשר ניתן לקבל ממנהלת הגן.

הגננת תעביר שאלון הפניה לשירות הפסיכולוגי, עד סיום תקופת הרישום, השאלון יועבר לא יאוחר מ-1 במרס בחתימת הורי הילד.

בעקבות ההערכה הפסיכולוגית תתקבל החלטה מקצועית משותפת של הגננת ופסיכולוג הגן בשיתוף ההורים בסוגיה של השארת הילד שנה נוספת בגן.

השפ"ח ידווח לרשות המקומית על ההמלצה עד 31 במאי לכל המאוחר.

קישור לפרטים נוספים בפורטל הורים של משרד החינוך