אגף מערכות מידע מחשוב ותקשורת אמון על מתן שירותי מחשוב לכל אגפי העירייה, לכל מוסדות החינוך בעיר ולכל פריסת יישומי המחשב ברחבי העיר. התמורות החלות בדרכי ניהול העיר והקצב המסחרר של התפתחות הטכנולוגיה, משפיעים בהכרח על מערכות המידע של העירייה מבחינת היקף התשתיות, הציוד וכח האדם. יעדי אגף המחשוב נגזרים ישירות מיעדי העירייה, למען קידום מטרותיה בשיפור רמת השירות ואיכות החיים של אזרחיה.

האגף מוביל את כלל הקדמה הטכנולוגית, תוך מענה לצרכים שעולים בשגרה ובחרום במגוון רחב של תחומים, כגון: חינוך, גבייה, בטחון, ופניות תושבים - משלב ניתוח הצרכים, דרך תכנון התשתיות, הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, הדרכת משתמשים והטמעה ועד תחזוקתם השוטפת.

  • בתחום השירות לציבור: הטמעת שגרת ניהול העיר ומדדי מתן שירות במוקד השירות וביחידות השונות, הנגשת שירותים ומידע לציבור, ניהול תהליכים בשקיפות מרבית ומתן מידע עירוני לציבור, שיפור וייעול תהליכי זרימת מידע.
  • בתחום החינוך והקהילה: הפעלת בתי ספר בהתאמה לעידן הדיגיטלי של המאה ה-21, הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתכנון הלימודים, בתהליכי הוראה ולמידה, בהערכת למידה ובפריסת תשתית תקשוב נגישה לתלמידים ולצוות החינוכי. 
  • בתחום ניהול המשאבים והפרויקטים: הטמעת ניהול השינוי הטכנולוגי ביחידות, העלאת רמת השירות וחוויית העובד כלקוח, פיתוח תשתיות, שיפור קשרי עבודה בין יחידות.

מיכאל אלטיניקוב, מנהל אגף מערכות מידע מחשוב ותקשורתדבר מנהל האגף – מר מיכאל אלטיניקוב

טרנספורמציה דיגיטלית ואימוץ טכנולוגיות חדשות מאפשרות לאגפי העירייה לפעול במגוון ערוצי שירות ובכך להעניק שירות למגוון רחב של קהלים ולהגדיל את שביעות הרצון של התושבים.

פרטי התקשרות

מערכות מידע ותקשורת

טלפון: 03-9061610

פקס: 03-9061848

דוא"ל: it@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 5

מערכות מידע ותקשורת
שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
מיכאל אלטיניקוב מנהל מערכות מידע ותקשורת 03-9061612 maltyx@ariel.muni.il
מאירה אטיאס מנהלת דיגיטל 03-9061610 meira@ariel.muni.il
אסף בן שלום טכנאי מחשבים ורשתות 03-9061611 asaf@ariel.muni.il
יעקב פופל טכנאי מחשבים ורשתות 03-9061895 jacob@ariel.muni.il

קישור למערכת ממוחשבת להפניית תקלות ובקשות בתחום מערכות מידע