דלג לתוכן העמוד

שימו לב

בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית למשרתי שירות מילואים פעיל

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) (תיקון מס' 3)(תיקון), התשע"ח 2018
 

רשאי להגיש את הבקשה:

מחזיק בנכס המשמש למגורים שהינו "חייל מילואים פעיל" כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח- 2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או באישור תקף שנתן לו צה"ל על כך שהוא משרת שירות מילואים פעיל.
 

פרטי המבקש


מין (חובה) שדה חובה
מצב אישי (חובה) שדה חובה

פרטי הנכס

יש לצרף את האישורים שלהלן:

הצהרה (חובה) שדה חובה