הודעה לציבור מרכז הספורט באריאל

בעקבות פניות שהתקבלו בעירייה בנוגע למרכז הספורט והנופש העירוני, מבקשת העירייה להודיע כי נפתחו הליכים משפטיים לפינויה של החברה המחזיקה כיום את מרכז הספורט בשל 
אי-קיום חובותיה. 
הליכי פינוי החברה עדיין מתנהלים ואין כל פשרה או הסכמה בין הצדדים  וההליכים לפינויה ממרכז הספורט נמשכים גם בימים אלה. 
העירייה מבהירה בזו כי היא אינה יכולה לערוב לכיבוד או החזרת תשלומים אשר ישולמו על ידי הציבור לחברה המחזיקה במרכז הספורט, וכל תשלום כאמור הנו באחריות המשלם בלבד.