שינויים בקבלת קהל בעירייה

בעקבות הנחיות משרד הבריאות, אין קבלת קהל במשרדי העירייה בתקופת הסגר