מעסיקים מוכרים בפורטל מעסיקים של המנהל האזרחי

לחידוש רישיון העסקה לפועלים למעסיקים קיימים יש למלא את הטופס הבא

טופס בקשה לרישיונות העסקה לעובדים פלשתינאים

לאחר מילוי הטופס המקוון , יתקבל אישור חתום על ידי הקב"ט במייל חוזר.

את האישור החתום יש להעלות באתר של המינהל האזרחי.

מעסיקים חדשים

יש להכין את המסמכים הנ"ל ולהגיע למשרד של הקב"ט. לאחר קבלת המסמכים החתומים על ידי הקב"ט יש לשלוח בקבצי pdf בלבד במייל אחד למנהל האזרחי tasefr@mnz.gov.il

שעות קבלת קהל בימים ראשון וחמישי בין 09:00 - 11:00

לתיאום פגישה להעסקת פועלים בפארק התעשייה אריאל מערב לחץ כאן

אליעזר אמזלג
קב"ט פארק התעשייה
03-9061646
053-2314580
 

כל סוגי המעסיקים נדרשים 3 מסמכים (ניתן לקבל במשרד הרבש"צ)

 1. טופס הזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש (טופס פרטי המעסיק ופרטי העובד)
 2. טופס הזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש (טופס אישור רבש"צ/ קב"ט)
 3. הצהרת מעסיק - יש להקפיד למלא את כל הטופס

חברה /התאגדות

מסמכים נדרשים:

 1. תעודת התאגדות חברה
 2. צילום ת"ז בעל החברה כולל ספח
 3. בעלי מניות
 4. מורשה חתימה
 5. חוזה עבודה חתום/ שכירות מבנה/בעלות מבנה
 6. הצהרת מעסיק על הבנת צווים מלאה + חתימה וחותמת  (ניתן לקבל במשרד הרבש"צ)

עוסק מורשה

מסמכים נדרשים:

 1. תעודת עוסק מורשה
 2. צילום ת"ז כולל ספח בעל העסק
 3. חוזה עבודה חתום לעבודה באריאל /שכירות מבנה באריאל / בעלות מבנה באריאל
 4. הצהרת מעסיק על הבנת צווים מלאה + חתימה וחותמת (ניתן לקבל במשרד הרבש"צ)