שאלות ותשובות בנושאים כלליים בגני הילדים

מהם שעות פעילות הגן?

  • כל הגנים נפתחים בשעה 7:30 ע"י אחת מנשות הצוות, מנהלת הגן מגיעה בשעה 8:00
  • גני טרום טרום חובה מסיימים בימים א-ה בשעה 14:00 וביום ו בשעה 13:00
  • גני חובה מסיימים בימים א-ה בשעה 16:00 וביום ו בשעה 12:00
  • גני תקשורת מסיימים בימים א-ה בשעה 16:45 וביום ו בשעה 12:00

מה הרכב הצוות בגנים?

  • בגנים מעל 30 ילדים שבהם ילדים בגילאים 3-4 יהיו 3 נשות צוות מנהלת גן ו 2 סייעות
  • בגני חובה 2 נשות צוות, מנהלת גן וסייעת

כיצד מקבלים אישור לסייעת רפואית?

במידה ויש צורך בסיוע רפואי צמוד עקב מחלה כרונית או אלרגיה מסכנת חיים, יש לשלוח טפסים עם אישור רופא מומחה לאגף החינוך עד חודש אפריל.

אישור העסקת סייעת רפואית הינו באחריות בלעדית של משרד החינוך.

פרטים ניתן לראות בקישור בא: https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/physician-assistant.aspx

האם אוכלים בגן?

בעיריית אריאל מופעלת תוכנית הזנה משותפת. בבוקר יקבלו הילדים ארוחת בוקר מזינה ומגוונת ובגני החובה יקבלו ארוחת צהריים חמה ועשירה.

האם ניתן לבקש בקשות הזנה ייחודיות?

כן, במידה ויש בקשה ייחודית להזנה יש למלא את הטופס המצ"ב ולעדכן את צוות הגן.

פרטי ההורה המבקש

מספרים בלבד

פרטי הילד/ים

ילדים
שם הילדת"זתאריך לידהשם הגן

פרטי הבקשה

אני ההורה של הילד אשר פרטיו רשומים למעלה מבקשים לספק תזונה:
אני ההורה של הילד אשר פרטיו רשומים למעלה מבקשים לספק תזונה: (חובה) שדה חובה

הילד אלרגי? מה עושים?

האלרגן לא נכנס לגן, ארוחות הילדים מבוקרות והתפריט מותאם גם עבורו.

על ההורים לספק מזרק אפיפן והנחיות רפואיות לכל צוות הגן

חוזר מנכ"ל  https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51

מה שכר הלימוד בגנים?

בכל גן שכר הלימוד שונה ומשתנה בכל שנה, שכר הלימוד עומד בחוזר מנכ"ל ומאושר ע"י יו"ר וועדי ההורים בגנים.

שכר הלימוד כולל: ארוחת בוקר, הזנת צהריים בגני חובה, חוגים, ביטוח ועוד

כיצד נרשמים לצהרון או להארכת יום הלימודים?

הרשמה לצהרון הינה במסגרת החינוך הלא פורמאלי, חברת גוונים מפעילה צהרונים והארכת יום הלימודים בין השעות 16:00-17:00

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר חברת גוונים 

האם מופעלת תוכנית בתי ספר של החגים בחנוכה פסח ותוכנית בית ספר של החופש הגדול?

כן התוכניות מופעלות על בסיס הרשמה ומקום פנוי ע"י חברת גוונים.

פרטים מתפרסמים בסמוך לחופשות לאחר קבלת הנחיות ממשרד החינוך.

האם יש הסעות לגנים?

הסעות קיימות רק בגני החינוך המיוחד, לאחר שיבוץ הילדים נבדקת זכאותם להסעה.

פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור בנושא הסעות תלמידים

האם ניתן לעבור גן במהלך השנה?

ניתן לעבור גן במידה ויש בקשה לעבור איפיון (ממלכתי/ממלכתי דתי) או לאחר וועדת פרט ברשות מנהלת מחלקת גני ילדים ומפקחת הגן ולאחר שמוצו כל התהליכים המקובלים.

האם ניתן לשחרר ילד לפני סוף היום להסעה לצהרון פרטי?

ניתן לשחרר בשעה 13:30 ילדים המוסעים בקבוצה לצהרונים, אשר מבוגר מטעם הצהרון אחראי להוצאתם מהגן ולליוויים למסגרת הצהרון, בכפוף לאישור ההורים בכתב בטופס המתאים. 

האם אחים יכולים לשחרר ילד מהגן?

אחים מעל גיל 10 יכולים לקחת מהגן, יחד עם זאת ארגון בטרם ממליץ כי לא ישוחרורו ילדים עם אחים מתחת לגיל 12

האם הצוות החינוכי רשאי לתת תרופות לילדים?

לא, למעט תרופות קבועות עקב מחלות כרוניות, לשם כך יש לקבל מהגננת או מאגף הגנים טופס להחתמת הרופא המטפל וטופס הצהרת ההורים בדר מתן תרופה.

כיצד מבקשים התאמת נגישות?

האחריות על הגשת בקשה להנגשה הינה על ההורה, יש למלא את הבקשה בטפסים אשר נמצאים באתר מחלקת גנים ולצרף מסמך רפואי המעיד על המוגבלות.

פרטי התלמיד

תחום ההנגשה המבוקש
תחום ההנגשה המבוקש (חובה) שדה חובה
המסגרת החינוכית
המסגרת החינוכית (חובה) שדה חובה
בקשת ההנגשה מיועדת לשנת הלימודים:
בקשת ההנגשה מיועדת לשנת הלימודים: (חובה) שדה חובה

אם לילד יש קשיים, עם מי אפשר להתייעץ?

ניתן ליצור קשר עם רכזת חינוך מיוחד וועדות איפיון וזכאות גברת טובה שרמן

טובה שרמן
רכזת חינוך מיוחד