פרטי העסק

 

פרטי הבעלים

יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת / מספר ח"פ בן 9 ספרות

 

פרטי השלט/ים

פרטי השלט/ים: * שדה חובה
מספראורך (ס"מ)רוחב (ס"מ)שטח (מ"ר)תוכן השלט

 
הצהרה * שדה חובה

פרטי מגיש הבקשה

Browser not supported