לוחות

פרסום המודעות הנו שירות וולונטרי לתושבי העיר, עיריית אריאל לא מתחייבת לפרסם כל מודעה של התושב אלא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתוכן הפרסום. העירייה אינה אחראית לתוכן המודעות