פתיחת גני הילדים ומעונות גוונים ביום ראשון

ערב טוב הורים יקרים,

בהמשך להודעת הממשלה ועל פי החלטת ראש העיר יפתחו גני הילדים והצהרונים ביום ראשון 18.10.2020 ל- 5 ימים בשבוע על מנת להימנע מסייעות סבב. בנוגע לגננות סבב נמתין להחלטת משרד החינוך. ביום שישי ילמדו הגננות מרחוק. הגנים יפעלו עד השעה 14.00 ביום ראשון. יש להביא כריך וירק לארוחת הבוקר רק ליום ראשון.
החינוך המיוחד ממשיך עד 14.30 עד לקבלת הודעה אחרת.

המעונות של גוונים יחזרו לפעול כסדרם ביום א' הקרוב 18.10.
צהרוני טרום החובה יפתחו אף הם ביום א'.
צהרוני החובה, יפתחו החל מיום שני 19.10 לאור העובדה שגני החובה יפעלו ביום ראשון עד השעה 14:00. 

אנו מתגעגעים ומצפים לילדים ונשמח לפגוש אותם בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

אנו רוצים לאחל לכולנו המשך שנת פעילות סדירה ובריאה

פתיחת גני הילדים ומעונות גוונים ביום ראשון