הזמנה להגשת בקשות לקבלת מלגות עיריית אריאל בשיתוף מפעל הפיס

עיריית אריאל ומפעל הפיס מזמינים בזאת סטודנטים אשר מתגוררים בעיר במהלך 4 השנים האחרונות להגיש מועמדותם לקבלת מלגת לימודים ע"ס 10,000 ₪.

קריטריונים:

  1. תושב העיר המתגורר בעיר במהלך 4 השנים האחרונות, ואשר כתובתו בתעודת הזהות היא אריאל.
  2. גיל 20 ומעלה.
  3. שירות צבאי מלא/שירות לאומי מלא.
  4. סטודנט הלומד לתואר ראשון או שני או לימודי הוראה במוסד המוכר ע"י המל"ג, או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט, או לימודי קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים"), או לימודים בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט, או לימודים בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך – אשר לומד מעל 21 שעות שבועיות (תואר ראשון) בסמסטר או מעל 12 שעות שבועיות בסמסטר (תואר שני).
  5. עבר/ה ראיון קבלה ונמצא/ה מתאים/ה.
  6. מחויבים לביצוע פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 140 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"א.
  7. מקבל המלגה יחתום על כתב התחייבות והצהרה.
  8. תינתן עדיפות לסטודנטים על פי מצב סוציו-אקונומי.
  9. מבקש המלגה לא מקבל מלגה נוספת ממקור אחר.

את הבקשות בצירוף קו"ח וכתב ההצהרה והתחייבות המצ"ב יש להעביר עד לתאריך 17.09.2020 לידי שמוליק לנצמן, ע. מנכ"ל העירייה בדוא"ל shmulikl@ariel.muni.il 

הזמנה להגשת בקשות לקבלת מלגות עיריית אריאל בשיתוף מפעל הפיס