לחצני מצוקה לאזרחים וותיקים

אזרחים וותיקים תושבי אריאל היקרים.

אנו שמחים לבשר על שירות חדש שאנו מעמידים לרשותכם – התקנת לחצן מצוקה ללא עלות חודשית.
המיזם החשוב והמבורך הזה מתבצע  ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, יחד עם ארגון "יד שרה".

אם אתם עונים לתנאים שנקבעו ע"י משרד הרווחה:

  • גיל 75 ומעלה.
  • גרים לבד בבית.
  • ללא ילדים.
  • מתקיימים מקצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה בלבד.
  • אין ברשותכם לחצן מצוקה שנופק במימון גורם ציבורי אחר.

אנא, פנו אלינו ואנחנו נדאג להתקנת לחצן מצוקה וחיישן המודיע אוטומטית על נפילה אצלכם בבית.

מחכים לכם באגף לשירותים חברתיים / עיריית אריאל.
פרטים נוספים – בטלפון 03-9061672.

בכבוד רב,

נינה פורמן, עו"ס
סגנית  מנהל האגף
בתחום אזרחים וותיקים
עיריית אריאל

Кнопка экстренного вызова для пожилых людей.

Дорогие пожилые жители Ариэля.

Мы рады сообщить вам о новой услуге, которую мы предоставляем – установка кнопки экстренного вызова, без ежемесячной оплаты.
Это является результатом совместной инициативы министерства труда и благосостояния и организации "Яд Сара".
Если Вы соответствуете критериям, установленным министерством:

  • Возраст 75 лет и старше.
  • Живете один/одна.
  • Нет детей.
  • Единственный доход – пособие по старости с социальной надбавкой.
  • Нет кнопки экстренного вызова, финансируемой какой-либо организацией.

Обратитесь к нам. Мы позаботимся, чтобы в вашем доме установили кнопку экстренного вызова и определитель, автоматически передающий информацию в случае падения.

Ждем вас в социальном отделе муниципалитета Ариэля.
Дополнительная информация – по тел. 03-9061672.

С уважением,

Нина Фурман, соцработник
Зам. начальника соцотдела
по вопросам пенсионеров
Ариэль
 

לחצני מצוקה לאזרחים וותיקים