אגף הגזברות ומחלקת הגבייה בעירייה נסגרו עקב בידוד של העובדים

היום בבוקר עובד של מחלקת הגביה בעיריה התגלה כחולה מאומת בנגיף הקורונה.

לכן כל עובדי אגף הגזברות ומחלקת הגביה ייכנסו לבידוד ביוזמתנו, עד אשר תושלם החקירה האפידימולוגית.
בהתאם לתוצאות החקירה, משרד הבריאות יודיע לאנשים הרלוונטיים על בידוד/הגעה לבדיקה.

יש בידינו את רשימות כל המבקרים שהיו במחלקת הגביה בשבועיים האחרונים ובמידה ונדרש לכך- נודיע לכל מי שביקר בגביה להכנס לבידוד.

אני שב ומבקש מכולנו להמשיך ולשמור על ההנחיות:

  • עטיית מסכה 
  • שטיפת ידיים 
  • שמירת מרחק 

אלי שבירו
ראש העיר

אגף הגזברות ומחלקת הגבייה בעירייה נסגרו עקב בידוד של העובדים