רישום לקבוצות ווטסאפ הודעות אריאל

עיריית אריאל שמה לה למטרה לחזק את הקשר אל מול התושבים ולספק להם עדכונים בחירום ובשגרה. כחלק מכך, פתחנו קבוצות וואטסאפ שמאפשרות לנו להעביר אליכם את התושבים בזמן אמת מידע ועדכונים חשובים

שימו לב! הקבוצות מאפשרות רק למנהלי הקבוצה להעביר מידע. בכל אחת מהקבוצות המידע יזרום בצורה מדודה כדי למנוע הצפת מידע.

איך מתחברים? לוחצים על הקישור לקבוצה 

הודעות אריאל בחירום #1הקבוצה מלאה

הודעות אריאל בחירום #2 הקבוצה מלאה

הודעות אריאל בחירום #3

הודעות אריאל בחירום #4

הודעות אריאל בחירום #5

הודעות אריאל בחירום #6

הודעות אריאל בחירום #7

הודעות אריאל בחירום #8

הודעות אריאל בחירום #9

רישום לקבוצות ווטסאפ הודעות אריאל