הודעה לתושבים

בשל עיד אל פיטר, חלים שינויים בזמני פינוי האשפה בעיר. הלילה יתקיים פינוי אשפה החל מהשעה 24:00 ועד השעה 5:00 בבוקר.

הנכם מתבקשים לא להוציא גזם וגרוטאות לרחובות עד לאחר החג.

חג שמח

הודעה לתושבים