הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית באריאל

 

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות