האמת בנוגע למתחם החי בר

תושבים יקרים, לאחרונה מפרסמים גורמים שונים ובעלי עניין, נתונים אשר אינם נכונים ואינם מדוייקים בנוגע לשטח החי בר, ולפיכך, אנו מעוניינים להציג בפניכם את הפרטים המלאים.

  1. בשטח החי בר הגובל באריאל מצויים שני סוגים של בעלי חיים: חיות בר (כגון: חזירי בר, יעלים, צבאים ועוד), אשר מטבען ומעצם היותן חיות בר, גדלות ללא מעורבות האדם. חיות מבויתות (בעיקר סוסים) אשר שייכות לגורמים פרטיים (שאינם תושבי אריאל)  ומשיקוליהם השונים (בעיקר כלכליים) מעוניינים כי העירייה תישא בעלויות גידולם, שמירתם, ביטוחם ובאחריות המשפטית עליהם.
  2. כידוע, שטח החי בר מצוי מחוץ לשטח המונציפאלי של העיר אריאל, ומשכך, לעיריית אריאל ולתאגיד המים יובלים, אסור מבחינה חוקית להעביר ולחבר צינורות ולספק מים ישירות לשטח החי בר.
  3. למרבה הצער, קיימים גורמים אינטרסנטיים שונים המנסים לכפות על העירייה ועל תאגיד המים לעבור על החוק, דבר אשר אנו לא יכולים לאפשר. 
  4. כפי שהעירייה והתאגיד הודיעו מספר פעמים לבעלי הסוסים (ואף קיימה איתם ישיבות בנושא), עליהם לפנות לגורמים האחראים מבחינה חוקית על שטח החי בר (מנהל מקרקעי ישראל ורשות המים) ולקבל את ההיתרים הנדרשים לצורך חיבור שטח החי בר לרשת המים (וככל שיתקבלו ההיתרים הנדרשים העירייה ותאגיד המים יסייעו בחיבור ככל יכולתם).
  5. בדיון שנערך השבוע בבית המשפט, בית המשפט אשר היה ער לכך שלעירייה ולתאגיד המים אסור מבחינה חוקית לחבר את שטח החי בר למים, הציע כי בעל הסוסים יציב במקום עוקב מים לצורך השקיית הסוסים, הצעה אשר העירייה ותאגיד המים הסכימו לה, אך בעל הסוסים סירב, ובעקבות כך נערך דיון אשר בסופו נדחתה בקשת בעל הסוסים אשר הוגשה בניגוד לדין המהותי.
  6. צר לנו כי גורמים שונים מנסים להטעות אתכם, ומכל מקום אנו כאן לשירותכם עם מלוא העובדות.
האמת בנוגע למתחם החי בר