הודעה בדבר בחירות חדשות באריאל לראשות הרשות המקומית

קישור לקובץ הודעה בדבר בחירות באריאל 

הודעה בדבר בחירות חדשות באריאל לראשות הרשות המקומית