הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית באריאל

הודעה על תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית באריאל

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות