מלגה לסטודנטים תושבי אריאל

קרן אריאל לפיתוח מחלקת גם השנה מילגות לסטודנטים תושבי אריאל לשנת הלימודים תשע"ט.

לא ניתן יותר להגיש בקשות למילגה.

מלגה לסטודנטים תושבי אריאל