מלגה לסטודנטים תושבי אריאל

קרן אריאל לפיתוח מחלקת גם השנה מילגות לסטודנטים תושבי אריאל לשנת הלימודים תשע"ט.

להלן  קבצים מצורפים

מלגה לסטודנטים תושבי אריאל