הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית אריאל

הסתיימה הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', כ"א בחשון תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

 

 

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לעיריית אריאל