פרס – עולה כבוד של אריאל

Премия – почетный репатриант Ариэля

תושבי אריאל יקרים!
ההיסטוריה של אריאל כמו גם ההיסטוריה של מדינת ישראל קשורה בקשר הדוק להתיישבות וקליטת עלייה מרחבי העולם .
אריאל הפכה עבור אלפי עולים חדשים מברית המועצות לשעבר, ארגנטינה, ארה"ב, קנדה, ומדינות נוספות לבית חם, והעולים תרמו תרומה עצומה לפיתוחה של העיר.
החל משנת 2017 ביוזמת המשרד לעלייה והקליטה אנו מתחילים במסורת של חגיגת יום העלייה שתתקיים מדי שנה. השנה עיריית אריאל החליטה לציין את העולים שהצטיינו  בתחומים הבאים:

 1. תרבות וספורט
 2. רפואה ובריאות
 3. ביטחון והצלה
 4. מדע וחינוך וטכנולוגיה
 5. תרומה לקהילה (חביב הקהל)

כל תושב יכול להציע מועמד באמצעות טופס אלקטרוני הנמצא באתר עיריית אריאל www.ariel.muni.il  החל מ-01.05.2018 עד ה-15.05.2018. ניתן למלא את הטפסים באופן ידני במשרדי המרכז הקהילתי "גוונים". כתובת דוא"ל לשליחת טפסי מועמדות: yomaliyah@gmail.com 
הענקת הפרס לזוכים, בהתאם להחלטת וועדת הפרס המיוחדת, תתקיים ביום 14.06.2018 בהיכל התרבות אריאל במסגרת מופע חגיגי הפתוח לכלל הקהל. בנוסף, ביום המופע ייבחר חביב הקהל אשר הצטיין בפעילות למען הקהילה.

קריטריונים להגשת מועמדות לקבלת הפרס:

 • עולה חדש
 • גיל 16+
 • תושב אריאל לפחות 3 שנים
 • לא עובד רשות מקומית
 • לא חבר מועצת העיר מכהן

****חובה לצרף תמונה (לא יתקבלו מועמדים שלא צורפה תמונה אחת לפחות שלהם)


Уважаемые жители города Ариэль! 
История нашего города неразрывно связана с историей репатриации нескольких волн алии.тАриэль стал домом для выходцев из бывшего СССР, Аргентины, США, Канады и т.д. В свою очередь, новые репатрианты внесли огромный вклад в развитие нашего города.
С 2017 года, по инициативе Министерства Алии и Интеграции, проводится ежегодное празднование "Дня репатриации".  Муниципалитет Ариэля принял решение в этом году наградить репатриантов, проявивших себя в профессиональной и общественной жизни города по следующим номинациям:

1. Культура и спорт
2. Медицина и здоровье
3. Безопасность и спасение
4. Наука, образование и технология
5. Вклад в общественную жизнь (приз зрительских симпатий)

Любой житель города может предложить кандидата подав заявку на сайте муниципалитета www.ariel.muni.il или заполнив бланк в городской компании "Гваним". Заявки можно отправлять по эл. почте: yomaliyah@gmail.com с 1.5.2018 до 15.5.2018.

Награждение победителей, избранных компетентной комиссией, состоится во время празднования Дня репатриации 14 июня 2018  года в большом зале Дворца Культуры. Кроме того, во время торжественного вечера- концерта, по результатам голосования зрителей в зале, будет вручен приз зрительских симпатий " За вклад в общественную жизнь".

Критерии для подачи заявки:

 • Репатриант
 • Возраст 16+
 • Житель Ариэля на протяжении 3 лет и более
 • Не работник муниципалитета 
 • Не действующий депутат городского совета

*****Обязательно приложить к заявке фотографию кандидата
 


Имя
Фамилия
Год рождения
Год репатриации
Телефон
Адрес эл. Почты
קטגוריה (יש לבחור) * שדה חובה
Заслуги номинанта
Краткая автобиография
фотография

פרס – עולה כבוד של אריאל