ניקיון לקראת חג הפסח תשע"ח

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה אנו נערכים לניקיון העיר לרווחתכם.

להלן התאריכים בהם ניתן להוציא גזם וגרוטאות:

מיום ראשון 11.3.18 ועד ליום חמישי 22.3.18 (כולל) ניתן להוציא גזם וגרוטאות  ולהניחם בצורה מסודרת בצמוד לפחי האשפה או במקומות אותם העירייה ייעדה לכך.

כמות גדולה של גזם וגרוטאות יש לתאם אך ורק עם אגף שפ"ע בטלפון – 03-9061623

  • את האשפה הביתית הקפידו לזרוק לתוך מכלי האשפה בלבד.
  • שאריות דשא מכוסח יש לארוז בשקיות אשפה קשורות ולהניחם בצמוד לפחי האשפה.

החל מתאריך 25.3.18 ועד לתאריך 8.4.18 לא ניתן יהיה להוציא גזם וגרוטאות לרחובות העיר.

אגף הפיקוח יבצע בקרה ואכיפה מוגברת בנושא, תושבים אשר לא יקפידו על ימי ההוצאה צפויים לקנסות.

אנו מודים על שיתוף הפעולה
יחד נשמור על אריאל נקייה ויפה לקראת החג.

ניקיון לקראת חג הפסח תשע"ח