צעצועים מסוכנים האסורים במכירה בחג פורים

להלן רשימה של טובין אסורים בשיווק, אחזקה, ייצור ובמכירה עפ"י הועדה הבין-משרדית  לצעצועים מסוכנים

 • כלי נשק- חיקויים של כלי נשק אמתיים לרבות אקדחי גז (תקן ישראלי 1366).
 • קשתות וחיצים.
 • תרסיסי שלג קצף ומקרוני מכל הסוגים.
 • מקלעת יד (רוגטקות).
 • אקדחי הזנקה.
 • תרסיסי סירחון וחומר דמוי צואה.
 • נפצים וחזיזים מכל הסוגים המכילים אבקת שריפה, חומרי נפץ והדף, לרבות נחשונים מתפוצצים.
 • "סוכריות" טילים, כוורות, שרקני זיקוקין מתעופפים מכל גודל.
 • כדורים ואבוקות עשן מכל סוג שהוא.
 • זיקוקין דינור.
 • צעצועים מסוכנים מעבירי שוק זרם חשמלי העלול להבהיל וכן לפגוע בבריאות הציבור.
 • סמני לייזר שאינם מסומנים בעברית.

עסקים שימצא בתחום העסק שלהם צעצועים המפורטים לעיל, יטופלו על פי הדין הפלילי וחוק רישוי עסקים. 

צעצועים מסוכנים האסורים במכירה בחג פורים