השירות הווטרינרי באריאל פתח במבצע לפיזור חיסונים נגד כלבת לתנים ושועלים

השירות הווטרינרי באריאל מקיים בימים אלו מבצע לפיזור פיתיונות המכילים חיסונים אורליים כנגד כלבת, הפיתיונות מיועדים לאוכלוסיית התנים והשועלים.
בשבועות האחרונים זוהתה התפרצות מדאיגה של מחלת הכלבת באזור העמקים והגלבוע בקרב חיות בר, אשר הגיעה גם לחיות בית-כלבים וחתולים.
על אף שמדובר באזור אחר לגמרי, השירות הווטרינרי החליט לנקוט בצעדי מנע.

במסגרת הפעילות יפוזרו פיתיונות בשטחים הפתוחים הסובבים את העיר, שבהם קיימת אוכלוסיית חיות בר.
הפיתיונות שיפוזרו מכילים תרכיב נגד כלבת  ולמרות שאין כל סכנה לבני האדם, אין לגעת בהם או לאספם.
במקרה של מגע ישיר עם הפיתיון ,יש לרחוץ היטב את הידיים. חשוב להקפיד להרחיק ילדים העלולים לאסוף את הפיתיונות.

ד"ר יובל אדר, מנהל השירות הווטרינרי העירוני מוסר כי, מדובר בצעדי מנע בלבד וזאת על מנת לחזק את ההתחסנות של חיות הבר בסביבות העיר.
כמו כן חשוב להקפיד על חיסון כלבי הבית נגד כלבת, בשירות הווטרינרי העירוני או אצל המחסנים המורשים וזאת פעם בשנה והחל מגיל 3 חודשים.
יש למנוע שוטטות כלבים ולהוליכם לטיול רק כשהם קשורים ברצועה.

שועלים ותנים משוטטים, מהווים חלק מהטבע העירוני באריאל הגובלת עם שטחי בר פתוחים ואינם מהווים סכנה לציבור כל עוד שומרים מהם מרחק. השועלים והתנים פעילים בעיקר בשעות הערב והלילה. יש לציין כי חל איסור על האכלת שועלים ותנים ויש להקפיד על סגירת פחי אשפה שמהווים מוקד משיכה לבעלי חיים המחפשים מזון.
 

השירות הווטרינרי באריאל פתח במבצע לפיזור חיסונים נגד כלבת לתנים ושועלים