מלגות לסטודנטים

עיריית אריאל ומפעל הפיס מזמינים בזאת סטודנטים לתואר אקדמי (ראשון או שני) במוסד המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג, במוסד המוכר ע"י המל"ג, אשר מתגוררים בעיר במהלך 3 השנים האחרונות להגיש מועמדותם לקבלת מלגת לימודים ע"ס 10,000 ₪.

קריטריונים:
•    סטודנט/ית לתואר ראשון/שני או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג במוסד המוכר ע"י המל"ג
•    מתגורר/ת באריאל במהלך 3 השנים האחרונות
•    עבר/ה ראיון קבלה ונמצאו מתאימים
•    שירות צבאי מלא/שירות לאומי
•    מחויבים לביצוע פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 100 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ח

את הבקשות בצירוף קו"ח וכתב ההצהרה והתחייבות יש להעביר עד לתאריך 30.11.2017 לידי שמוליק לנצמן, ע. מנכ"ל העירייה בדוא"ל shmulikl@ariel.muni.il 

להורדת כתב ההצהרה והתחייבות לחץ כאן

מלגות לסטודנטים