חוזרים לשגרה באריאל

הרצאה של סופר נני - מיכל דליות, השקת עץ המוצצים של ילדי אריאל

עם פתיחת שנת הלימודים חוזרים לשגרה באריאל 

5.9 הרצאה של סופר נני - מיכל דליות
6.9 השקת עץ המוצצים של ילדי אריאל

חוזרים לשגרה באריאל