קול קורא להענקת  פרס על-שם שרה כהן-אורגד ז"ל  לשנת תשע"ז

אנו קוראים לכם קהילת תושבי אריאל בכלל ולחינוכאים בפרט, אנא העבירו את המלצותיכם למועמדות לפרס מצוינות לתכנית חינוכית-ערכית בתחום התרבות היהודית-ציונית  לשנת תשע"ז

שרה כהן-אורגד (1937-2005 תרצ"ז-תשס"ה) לקחה חלק מרכזי בהקמה ובפיתוח של מערכת החינוך באריאל בשנים 1980-2003. בעשרים וארבע השנים שקדמו לעבודתה באריאל, פעלה שרה כמורה ומחנכת בשורה ארוכה של מוסדות חינוך ועסקה גם בקליטה וחינוך תלמידים עולים מארצות מצוקה, תוך הקניית ערכים יהודיים-ציוניים, כמתחייב מהשקפותיה כפעילה בתנועת בית"ר. כחלק מתחושת שליחות חינוכית זו התגייסה גם להקמה ולניהול של בית-ספר לחינוך מיוחד בעיר בת ים.

כאשת חינוך שאהבת הארץ ומדינת ישראל היו נר לרגליה, נחלצה שרה לעזרת אריאל, היישוב המתפתח בשומרון, כשנתבקשה לתרום לפיתוח מערכת החינוך בישוב הצעיר. בשלב הראשון הנהיגה ופיתחה את מערך החינוך היסודי והכשירה רבים ממנהלי בתי-הספר בעיר, לאחר מכן הקימה את בית-הספר העל-יסודי 'מקיף אריאל', שזכה תחת ניהולה בפרס החינוך בשנת תשנ"ז-1997.

קידום החינוך למצוינות תוך טיפוח הזהות היהודית-ציונית של כל באי בית-הספר, תלמידים וצוות המורים, הם שהנחו את פעילותה החינוכית רבת השנים.

בפרק הסיום של פעילותה החינוכית לקחה שרה כהן-אורגד חלק פעיל בהקמת המינהל לחינוך ערכי במשרד החינוך. בפעילות זו שמה דגש על הטמעת ערכים יהודיים וציוניים בבתי-הספר במחוז מרכז, תוך טיפוח קשרים ושיתופי פעולה בין תלמידים מבתי-הספר יהודיים וערביים; זאת כחלק מתפישת עולמה לממש בקרב הדור הצעיר את ערכי מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית.

לאור משנתה, החליטה משפחת כהן-אורגד, ביחד עם עיריית אריאל וקרן אריאל לפיתוח, להעניק מדי שנה פרס לתכנית חינוכית-ערכית מתחום התרבות היהודית-ציונית, המופעלת במערכת החינוך (פורמאלית / בלתי פורמאלית) בעיר אריאל.

אנו קוראים לכם קהילת תושבי אריאל בכלל ולחינוכאים בפרט, אנא העבירו את המלצותיכם למועמדות לפרס, על-פי המפורט בטופס המצורף.

בברכה,
חברי ועדת הפרס

קישור לטופס המלצה לקבלת פרס על-שם שרה כהן-אורגד ז"ל לשנת תשע"ז

קול קורא להענקת  פרס על-שם שרה כהן-אורגד ז"ל  לשנת תשע"ז