דלג לתוכן העמוד

הנחיות רישום לגני הילדים ולכיתות א'

קישור לאתר הרישום    טופס הוראת קבע

על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות.  
על מנת לבצע רישום בקלות וביעילות, יש להצטייד במספר נכס בארנונה. 
ניתן גם להקליד מס נייד או כתובת מייל הזהים למידע המופיע במערכת הרישום. 
בהזנת הנתונים המערכת תישלח קוד למייל או לנייד, אותו יש להזין למערכת הרישום. 
באם המערכת לא תאפשר ביצוע רישום, יש לשלוח למחלקת גני הילדים בקשה לעדכון פרטים - צילום תז + ספח בציון מס נייד לפקס- 03-9061857 
אישור עדכון פרטים לביצוע רישום יישלח להורים בתום הבדיקה והעדכון.

מועדי הרישום:

מיום שני, א' בשבט התשע"ט, 07.01.2019 
ועד יום ראשון, כא' בשבט התשע"ט, 27.01.2019

גיל הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32) התשע"ג-2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג, 8.7.2013.

 • כיתה א' - ילידי 1 בינואר 2013 עד 31 בדצמבר 2013, י"ט בטבת התשע"ג עד כ"ח בטבת התשע"ד.
 • גילאי 5 - ילידי 1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2014, כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה.
 • גילאי 4 - ילידי 1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר 2015, י' בטבת התשע"ה עד י"ט בטבת התשע"ו.
 • גילאי 3 - ילידי 1 בינואר 2016 עד 31 בדצמבר 2016, כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת התשע"ז.

רישום תלמידים חדשים בעיר

תושבים חדשים יפנו לאגף החינוך על מנת לקבל אישור רישום ויציגו אותו במועד הרישום.

בעת הפניה נא הצטיידו במסמכים הבאים:

 • טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת.
 • תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת.
 • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.

שינוי כתובת המגורים בתוך העיר:

במקרה של מעבר דירה עליכם לעדכן את כתובתכם באגף החינוך. 

בעת הפניה נא להצטייד במסמכים הבאים:

 • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.
 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת.

כתובת התלמיד המעודכנת במערכת הרישום היא בהתאם לנתוני משרד הפנים ולכן, באחריות  ההורים לוודא כי בעת הרישום הכתובת עדכנית 


הנחיות רישום למשפחות שבראשן הורה עצמאי (גרוש, פרוד, יחידני)

עיריית אריאל תעשה ככל שעל ידה כדי לאפשר הורות משותפת תוך עמידה בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 לטובתו ורווחתו של הילד.
עם זאת, חובתו של הורה הקטין, אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, לעדכן במשרד הפנים כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

להלן הליך הרישום להורים עצמאיים:

 • יש לרשום את הילד במערכת הרישום האינטרנטית.
 • במהלך תהליך הרישום, תתבקשו לפתוח קישור לטופס הצהרה להורה עצמאי שמטרתו קבלת הסכמתו של ההורה האחר.
 • יש להדפיס את טופס התצהיר, למלא אותו, לחתום ולהחתים את ההורה האחר.
 • לסרוק את התצהיר החתום ולשלוח אלינו בצרוף ת.ז. של שני ההורים כולל ספח פתוח, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • למייל:  education@ariel.muni.il
  • לפקס: 03-9061854

את טופס התצהיר ניתן להוריד מכאן

הורים המעדיפים לבצע את הרישום ידני מוזמנים להגיע למחלקת גני ילדים (עבור רישום לגנים), לביה"ס אליו הינם שייכים (עבור רישום לכיתה א') ולמסור את המסמכים הנדרשים.

חשוב מאד: לא ניתן יהיה לשבץ את ילדיכם ללא מסמכים אלו!
 

רישום לגן עירוני

אנו מודעים לאחריות הרבה המוטלת על כתפינו ומבטיחים לכם כי אנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו בכדי שילדכם ירגישו מוגנים ובטוחים אצלנו בגן, יעשירו את עולמם, ירכשו חברים ויצברו חוויות חיוביות שיחשפו אותם לעולמות חדשים.
אנו מאמינים כי תפקידנו להעלות את מודעות הילדים לחזקותיהם ולתת מקום לביטוי האישי שלהם בגן, כמו גם לפתח את  מסוגלותם להתמודד עם האתגרים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים.
אנו מחויבים להעניק לילדיכם יחס אישי חם ומחבק, לתת מענה לצרכים הייחודיים של כל ילדה וילד ולוודא כי ילוו אותם צוותי חינוך מקצועיים ומיומנים.  
דלתנו, במחלקת גני-הילדים, פתוחה לכל התייעצות או התלבטות. אנו נעשה את מירב המאמצים להיות עמכם בדיאלוג מתמיד ולהתנהל מולכם בשקיפות ובאמון.

תהליך הרישום:

הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על-מנת שנוכל להיערך בהתאם לפתיחת שנת הלימודים תש"פ.
רישום בזמן עפ"י הנהלים המפורטים יקנה סיכוי מיטבי בשיבוץ הסופי לגן אותו ביקשתם.
כל ילד/ה הנמצא כיום בגן עירייה חייב ברישום מחדש.

רישום באינטרנט

לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים. 

 • יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה, אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני ההורים.
 • בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה", תופיע עם גמר הרישום. 
 • קבלת אישור לדוא"ל שהקלדתם באתר הרישום. 

הרישום באתר מותנה בהעברת הוראת קבע חתומה או מסירת פרטי אשראי במועד הרישום

רישום במחלקת גני ילדים (רח' השקמה 11):

ימי א' :        בין השעות 17:00-19:00  
ימים ב' , ה' :     בין השעות 12:00- 8:00

המסמכים הנדרשים

 • תעודת זהות בה רשום הילד/ה.
 • אם הרישום מתבצע שלא ע"י אחד ההורים, יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם, תעודות זהות של הורי הילד עם ספח שבו מעודכנים פרטי הילד וייפוי כוח חתום ע"י ההורים.
 • הוראת קבע חתומה ע"י הבנק (ניתן לקבל את הטופס באגף החינוך או להורידו מכאן)/ או כרטיס אשראי.


שיבוץ לגן עירוני

מחלקת גני-הילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
הרכב גן-הילדים לרוב דו-גילאי דהיינו, כיתת גן לגילאי 5 עם גילאי 4 או לחילופין כיתת גן לגילאי 4 עם גילאי 3.  תתכן כיתת גן חד-גילאית. שינויים בהרכב גילאי הגן יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד לפי עדיפות בקשת ההורה ועל פי שיקול דעת מערכתי. יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון הקריטריונים שפורטו כאן. 

קריטריונים לשיבוץ:

 • ילד השוהה שנה שניה בגן ונרשם בתאריכי הרישום בלבד.
 • קרבת מקום מגורים לגן
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום
 • הרכב קבוצת הגיל – איזון בין בנים לבנות, איזון בין שנתוני הגיל ושיקולים פדגוגיים נוספים. 
 • סיבות רפואיות חריגות של הילד/ה, המעגל המשפחתי הקרוב (עדיפות בהתאם למדרג הבא: הילד/הוריו/אחיו/אחיותיו) בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.
 • תאריך הרישום
 • מחלקת גני הילדים תשקול עדיפות ליצירת איזון מגדרי במידה ויווצר חוסר איזון מגדרי בעת השיבוץ.


שיבוצים יפורסמו באתר העירוני במהלך חודש יולי 2019,  בנוסף – יישלחו אגרות שיבוץ לבתים.
אנא ודאו כי כתובת המגורים מעודכנת.

הנחיות להגשת ערעורים:

 • לאגרת השיבוץ יצורפו הנחיות להגשת בקשות העברה.
 • בקשות העברה תתקבלנה בכתב בלבד באגף החינוך. 

את הטופס ניתן לקבל באגף החינוך או להוריד מכאן

הערעור יידון בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • הגשת ערעור במועדו (יפורסם באגרת השיבוץ ובאתר השיבוץ).
 • אזור רישום.
 • גיל הילד/ה.
 • סיבות רפואיות חריגות.

וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש!

עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, נודיע לכם באמצעות מסרון לטלפון הסלולארי ותוכלו להתעדכן באתר העירוני במענה לפנייתכם.

נא לוודא בעת הרישום כי הטלפון הסלולארי מעודכן.

תשובות לערעורים יינתנו במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2019.
    

חריגי גיל רך 

רישום תלמידים יעשה עפ"י השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. תלמידי שנתון 2017 אינם זכאים לרישום! 
לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים לתלמידים שאינם זכאים לרישום.  
יחד עם זאת, משה"ח ממשיך את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד 15.1.17 ועברו ועדת חריגים במחוז. (יובהר, על ילדים, חריגי גיל לא חלה חובת הלימוד).

רישום תלמידי שנתון 2017 בתנאים הבאים: 

 1. בקשות לבדיקה יוגשו עבור תלמידים שנולדו ביון התאריכים 1/1/2017 – 15/1/2017 (כולל) בלבד. לא יאושרו תלמידים אשר נולדו בתאריכים מאוחרים יותר.  
 2. בקשות יוגשו עד תאריך 30.5.2019, כולל מסמכים רלוונטיים. בקשות שיוגשו מאוחר יותר לא ידונו. 
 3. הורים יתחייבו בתשלום שכר לימוד כ-900 ₪ לחודש ללא צהרון (עדכון תשלום יימסר בעת הרישום).  
 4. ההורים יתבקשו לצרף מסמכים והתחייבות לתשלום.  
 5. שיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי, בגן בו משובצות תומכת חינוך וסייעת מתגברת, עד 2 ילדים חריגי גיל יחיד בכיתת גן והמלצת הוועדה.

על בקשה לאישור חריגי גיל רך לעמוד בתנאים של משרד החינוך, כולל הגשת מסמכים. ללא האמור לעיל לא תידון הבקשה. מדי שנה מתקיים דיון ומתקבלת החלטה באם לאפשר שיבוץ חריגי גיל בכפוף לאילוצים.

הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר לפונים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, שיבוץ הילד בגן יהיה תמיד על בסיס מקום פנוי בגן.

רשימת גני הילדים 

רישום לגני חינוך מיוחד

בתום תהליך ההשמה והשיבוץ תשלח הודעה להורים.
הרישום יתבצע במחלקת גני הילדים טלפון: 03-9061649 פקס: 03-9061857  מייל: ganim@ariel.muni.il


רישום לכיתות א'

באמצעות האינטרנט 

 • לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים. 
 • רישום באינטרנט יתאפשר רק בהתאם לאזור הרישום

בבית הספר עפ"י אזורי הרישום

זמני הרישום: בימים א', ב', ה', בין השעות: 12:00-09:00, בימי ג' בין השעות 15:30-12:00 

המסמכים הנדרשים לרישום: תעודת זהות בה רשום/ה בנכם/בתכם

להלן רשימת בתי ספר על פי אזורי רישום

בית ספר נחשונים

 • כתובת: רחוב השומרון 10
 • טלפון: 03-9364064
 • דוא"ל: nachshonim@ariel.muni.il
 • רחובות: בית-אל, גילה, גנים, דן, דרך עפרון, הורדים, החרמון, הירדן, יהודה, יפה-נוף, כלילת יופי, כלניות, מוריה, משעול הזית, נווה שאנן, סביונים, עיר דוד, עיר היונה, ציון, שדרות ירושלים, שניר.
 • תלמידי חוץ – ברקן, נופים, עלי ומגדלים.

בית ספר אור זבולון

 • כתובת: רחוב אפרתה 25
 • טלפון: 03-9365194
 • דוא"לor-zevulun@ariel.muni.il
 • רחובות: מכל שכונות אריאל לרבות תלמידי חוץ.

בית ספר מילקן

 • כתובת: רחוב צה"ל 18
 • טלפון: 03-9364396
 • דוא"לmilken@ariel.muni.il
 • רחובות: אבנר, אילות, אפרתה, בקעת הירדן, ברק, גדעון, דבורה, דרך בית לחם, דרך הציונות, הגליל, החרוב, הנגב, הערבה, הרדוף, השקד, חברון, יואב, ימית, יפתח, מבצע הראל, מבצע חירם, מבצע קדש, מפרץ אילת, מפרץ שלמה, צה"ל, ששת הימים, תאשור, תדהר.

בית ספר עליזה בגין

 • כתובת: רחוב הפסגה 12
 • טלפון: 03-9366161
 • דוא"לabegin@ariel.muni.il
 • רחובות: אדום, אורי בראון, האלון, האצ"ל, הארז, הבשן, הגלבוע, הגלעד, הדקל, ההגנה, הקוממיות, השקמה, התבור, יודפת, מבצע דני, מבצע עובדה, מואב, מעלה הגבעה, מצדה, נחשונים, עצמון, פסגה, רמת הגולן, שער הגיא.

בקשות העברה

 • רק לאחר ביצוע הרישום במוסד החינוכי אליו שייך ילדכם, תתאפשר הגשת בקשת העברה
 • בקשות העברה תתקבלנה בכתב בלבד באגף החינוך עד יום ראשון, 17.02.19, י"ב באדר א' תשע"ט
 • את הטופס ניתן לקבל באגף החינוך או להוריד מכאן

קישור לחוברת הרישום