דלג לתוכן העמוד

בקשת צילום מתיק בניין / מידע תכנוני

עבור בעל הנכס או מי מטעמו :

באם המבקש הינו בעל הנכס עליו למלא את הטופס בצרוף אישור זכויות עדכני.
באם המבקש אינו בעל הנכס עליו למלא את הטופס בצרוף ייפוי כוח מבעל הנכס ואישור זכויות עדכני.

קישור לטופס בקשה למידע תכנוני

 

עבור מי שאינו בעל הנכס ואינו מטעמו:

יש למלא את הטופס ולהמתין להתייחסות היועץ המשפטי.

קישור לטופס בקשה למידע תכנוני על פי חוק חופש המידע

 

ניתן להגיע בשעות קבלת קהל יום א: 16:30-19:00 ימים ג,ה: 08:00-12:30 - יש להתעדכן באתר באם יש שינויים לפני ההגעה.


ניתן לקבל את השירות גם באמצעות המייל : handasa@ariel.muni.il

שירות הצילומים והעתקות כרוך בתשלום לפי מספר הדפים - יש להצטייד במטבעות עבור מכונת הצילום.