דלג לתוכן העמוד

שלבי קבלת היתר בניה

להלן השלבים שעליך לעבור במהלך הגשת בקשה להיתר בניה.

לוחות הזמנים אשר נקבעו מייצגים את רצון עיריית אריאל בכלל ומחלקת הרישוי בפרט לספק לך שרות יעיל, מהיר ואיכותי, אך עלולים להשתנות מעת לעת בעקבות גורמים שונים שאינם תלויים במחלקת הרישוי.

אין לראות בלוחות הזמנים הללו הסכם כתוב או התחייבות כלשהי עם עורך הבקשה או מי מטעמו.

  1. מידע תכנוני ותיאום תכנון – חודש
  2. קליטת תיק בקשה להיתר – שבוע
  3. בדיקת הבקשה והעלאת הבקשה לדיון בוועדה - חודש וחצי
  4. השלמת דרישות לאחר דיון בוועדה - שלושה חודשים
  5. תשלום אגרות בניה קבלת היתר בניה - שבוע