דלג לתוכן העמוד

הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה

  • הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה - אריאל מתכנסת לפחות אחת לחודש ודנה בבקשות לתוכניות בנין עיר (תב"עות) ותוכניות הגשה להיתר בניה .
  • חברי הוועדה: ראש הרשות, חברי מועצת העיר, יועץ משפטי ומהנדס העיר
  • בקשה להיתר בניה חייבת על פי חוק להיות ערוכה ומוגשת על ידי אדריכל , מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים.
  • החלטת הוועדה לאישור בקשה להיתר בניה אינה מהווה היתר בניה, היא מותנת לרוב בתנאים ובדרישות אותם יש למלא כתנאי לקבלת היתר בניה.
  • החלטת הוועדה לאישור הבקשה תחשב כבטלה בתום שלושה חודשים מיום החלטת הועדה, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא היתר.
  • אם עברו שלושה חודשים מיום החלטת הוועדה בטרם הוצא ההיתר יש לנקוט בכל הליכי הרישוי כאילו לא הוגשה בקשה להיתר.
  • תוקפו של היתר בניה הינו שנתיים.

אגף ההנדסה

טלפון: 03-9061635

פקס: 03-9061853

דוא"ל: handasa@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 5

שעות קבלת קהל:
יום ראשון בין השעות 15:30 - 18:00
יום חמישי בין השעות 08:00 - 12:00

שעות מענה טלפוני:
יום שני בין השעות 13:00 - 15:30
יום רביעי בין השעות 9:00 - 12:00

* בימי ראשון בהם מתכנסת ועדת תכנון ובניה אריאל, לא תהיה קבלת קהל באגף הנדסה

* קבלת קהל למהנדסת העיר בתיאום טלפוני מראש

אגף ההנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
זיבי אדלשטיין מהנדסת העיר 03-9061635 zivia@ariel.muni.il
ענת דונלד עוזרת מנהל 03-9061635 adonald@ariel.muni.il
שיר הללי סדן מנהלת רישוי 03-9061639 shirs@ariel.muni.il
תרצה איתיאל בודקת תוכניות 03-9061642 Tirtzai@ariel.muni.il
דורין עסיס בודקת תוכניות 03-9061641 dorina@ariel.muni.il
אופיר שדה הולנדר פיקוח/ תחבורה 03-9061637 ofirh@ariel.muni.il

עוד בהוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה