דלג לתוכן העמוד

הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה

  • הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה - אריאל מתכנסת לפחות אחת לחודש ודנה בבקשות לתוכניות בנין עיר (תב"עות) ותוכניות הגשה להיתר בניה .
  • חברי הוועדה: ראש הרשות, חברי מועצת העיר, יועץ משפטי ומהנדס העיר
  • בקשה להיתר בניה חייבת על פי חוק להיות ערוכה ומוגשת על ידי אדריכל , מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים.
  • החלטת הוועדה לאישור בקשה להיתר בניה אינה מהווה היתר בניה, היא מותנת לרוב בתנאים ובדרישות אותם יש למלא כתנאי לקבלת היתר בניה.
  • החלטת הוועדה לאישור הבקשה תחשב כבטלה בתום שלושה חודשים מיום החלטת הועדה, אם במשך התקופה האמורה לא הוצא היתר.
  • אם עברו שלושה חודשים מיום החלטת הוועדה בטרם הוצא ההיתר יש לנקוט בכל הליכי הרישוי כאילו לא הוגשה בקשה להיתר.
  • תוקפו של היתר בניה הינו שנתיים.

אגף ההנדסה

טלפון: 03-9061635

פקס: 03-9061853

דוא"ל: handasa@ariel.muni.il

שעות קבלת קהל:
יום א' בין השעות 15:30 - 18:00
ימים ג', ה' בין השעות 08:00 - 12:30

* בימי ראשון בהם מתכנסת ועדת תכנון ובניה אריאל, לא תהיה קבלת קהל באגף הנדסה

* קבלת קהל למהנדסת העיר בתיאום טלפוני מראש

אגף ההנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
זיבי אדלשטיין מהנדסת העיר 03-9061635 zivia@ariel.muni.il
ענת דונלד ע. מנהל, מזכירות 03-9061635 adonald@ariel.muni.il

עוד בהוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה