דלג לתוכן העמוד

הקצאת מקרקעין

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

בכוונת עיריית אריאל להקצות מקרקעין (חכירה) ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור,  
ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים , כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני .

עמותות אשר מעוניינות בהקצאת מקרקעין (חכירה) , ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור מאת עיריית אריאל לשם שימוש למטרות ציבוריות, מתבקשות למלא את טופס הבקשה בכפוף  ל "נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין באריאל " ולנוהל משרד הפנים ולהגישו לידי: ליאור איתן, הממונה על נכסי הרשות, במשרדי הגזברות בעיריית אריאל

נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין באריאל 

נוהל השכרת מקלטים לשימוש דו תכליתי 

טופס בקשה להקצאת קרקע - מבנה 

נכסים שהוקצו במסגרת ועדת הקצאות

אישור מליאת העירייה להקצאות מקרקעין לשנים 2017-2019