דלג לתוכן העמוד

הקצאת מקרקעין

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור

בכוונת עיריית אריאל להקצות מקרקעין (חכירה) ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור,  
ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים , כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני .

עמותות אשר מעוניינות בהקצאת מקרקעין (חכירה) , ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור מאת עיריית אריאל לשם שימוש למטרות ציבוריות, מתבקשות למלא את טופס הבקשה בכפוף  ל "נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין באריאל " ולנוהל משרד הפנים ולהגישו לידי: ליאור איתן, הממונה על נכסי הרשות, במשרדי הגזברות בעיריית אריאל

נוהל ותבחינים להקצאת מקרקעין באריאל 

תבחיני הקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית

נוהל השכרת מקלטים לשימוש דו תכליתי 

טופס בקשה להקצאת קרקע - מבנה 

נכסים שהוקצו במסגרת ועדת הקצאות

אישור מליאת העירייה להקצאות מקרקעין לשנים 2017-2019