יש למלא את הטופס רק אם הינך רשום בענף המזון או תחבורה ציבורית (אוטובוסים) בלבד!

פרטי המעסיק

של המעסיק

של המעסיק

ענף * שדה חובה

לדוגמה: אם זה חודש נא למלא 30 ימים

מקום העסקה
שם רחובמספר בית
הנני מבקש לאשר העסקתם של העובדים הר"מ:
מספר ת"זמקום מגוריםמשמרת משעהמשמרת עד שעה
 

כתב התחייבות שלה מעסיק המבקש עבודה במשמרות עבור עובד פלסטיני

אני ח"מ מודע לכך כי עבודת תושב פלסטיני במשמרות כרוכה בשיקולים ביטחוניים.
הנני מתחייב לוודא הימצאותו של העובד במקום העבודה כנדרש ברשיון העבודה ולפקח אליו בזמן עבודתו.
ידוע לי כי עבודת משמרות אינה מאפשרת לינה.

הצהרה * שדה חובה

אנא הזן שם פרטי ושם משפחה