פרטי המעסיק

של המעסיק
של המעסיק
ענף
ענף * שדה חובה
מהות העבודה
לדוגמה: אם זה חודש נא למלא 30 ימים
מקום העסקה
שם רחובמספר בית
הנני מבקש לאשר העסקתם של העובדים הר"מ:
מספר ת"זמקום מגורים
הצהרה
הצהרה * שדה חובה
אנא הזן שם פרטי ושם משפחה