דלג לתוכן העמוד

חוקי העזר

חוקי העזר של אריאל ערוכים לפי נושאים עם ארבעה מפתחות

בעריכת: צבי ה. פרייזלר עורך-דין

ספר חוקי עזר של עיריית אריאל מרכז בתוכו את חוקי העזר של אריאל, וכן חיקוקים בלעדיים לעיריית אריאל, כשהם מסודרים בצורה שיטתית, לפי נושאים, עם מפתחות של תוכן עניינים כללי, תוכן עניינים מפורט, מפתח אלפביתי של שמות החיקוקים ומפתח ערכים אלפביתי.

 

מבוא ומפתחות 

איכות הסביבה 

מים 

ביוב 

בניה 

בעלי חיים 

מוצרים מן החי 

מיסים ואגרות 

עסקים

לוחיות מספר בבנינים 

תחבורה 

שמירה

עבירות קנס 

עדכון חוק עזר אריאל (שירותי שמירה)(תיקון), תשע"ה- 2015 

חוק עזר לאריאל (תיעול), תשע"ה- 2015

חוק עזר לאריאל (סלילת רחובות), תשע"ה- 2015

חוק עזר לאריאל (מודעות ושלטים), תשע"ה-2015