דלג לתוכן העמוד

רישום לגני הילדים ולכיתות א'

קישור לאתר הרישום: רישום מקוון לגני ילדים וכיתות א  נפתח בחלון חדש

הנחיות רישום

על פי הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רשויות מחויבות באבטחת הזדהות.  
על מנת לבצע רישום בקלות וביעילות, יש להצטייד במספר נכס בארנונה. 
ניתן גם להקליד מס נייד או כתובת מייל הזהים למידע המופיע במערכת הרישום. 
בהזנת הנתונים המערכת תישלח קוד למייל או לנייד, אותו יש להזין למערכת הרישום. 
באם המערכת לא תאפשר ביצוע רישום, יש לשלוח למחלקת גני הילדים בקשה לעדכון פרטים - צילום תז כולל ספח בציון מספר טלפון נייד למייל: ganim@ariel.muni.il או לפקס: 03-9061857 
אישור עדכון פרטים לביצוע רישום יישלח להורים בתום הבדיקה והעדכון.

מועדי הרישום

הרישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ב יתקיים החל מביום חמישי, א׳ בשבט התשפ״א, 14.01.21 ועד יום רביעי, כ״א בשבט התשפ״א , 03.02.21

גילאי הרישום

חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

 • כיתה א׳ - 1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר 2015 , י׳ בטבת התשע"ה עד י״ט בטבת התשע"ו.
 • גילאי 5 - 1 בינואר 2016 עד 31 בדצמבר 2016 , כ' בטבת התשע"ו עד ב׳ בטבת התשע"ז.
 • גילאי 4 - 1 בינואר 2017 עד 31 בדצמבר 2017 , ג' בטבת התשע"ז עד י״ג בטבת התשע"ח.
 • גילאי 3 - 1 בינואר 2018 עד 31 בדצמבר 2018 , י״ד בטבת התשע"ח עד כ״ג בטבת התשע"ט.

חריגי גיל

עפ"י החלטת משרד החינוך לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.
לפיכך תלמידי שנתון 2019 אינם זכאים לרישום.

רישום תלמידים חדשים בעיר

תושבים חדשים יפנו לאגף החינוך על מנת לקבל אישור רישום לבית-הספר, ויציגו אותו במועד הרישום.
בעת הפניה נא הצטיידו במסמכים הבאים:

 • טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת.
 • תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת.
 • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.

שינוי כתובת המגורים בתוך העיר

במקרה של מעבר דירה עליכם לעדכן את כתובתכם באגף החינוך.
בעת הפניה נא להצטייד במסמכים הבאים:

 • חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.
 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת.

כתובת התלמיד המעודכנת במערכת הרישום היא בהתאם לנתוני משרד הפנים ולכן, באחריות ההורים לוודא כי בעת הרישום הכתובת עדכנית.

הנחיות רישום למשפחות שבראשן הורה עצמאי (גרוש, פרוד, יחידני)

עיריית אריאל, תוך עמידה בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 לטובתו ורווחתו של הילד, תפעל עפ"י החוק של הורות משותפת. עם זאת, חובתו של הורה הקטין, אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרושם של ילדו הקטין, לעדכן במשרד הפנים כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

להלן הליך הרישום להורים עצמאיים:

 • יש לרשום את הילד במערכת הרישום האינטרנטית ע״י אחד ההורים.
 • במהלך תהליך הרישום, תתבקשו לפתוח קישור לטופס הצהרה להורים עצמאיים שמטרתו קבלת הסכמתו של ההורה האחר.
 • יש להדפיס את טופס התצהיר, למלא אותו, לחתום ולהחתים את ההורה האחר.
 • לסרוק את התצהיר החתום ולשלוח אלינו בצרוף ת.ז. של שני ההורים כולל ספח פתוח,באחת מהאפשרויות הבאות:
  • למייל גנים: ganim@ariel.muni.il או למייל בתי ספר: education@ariel.muni.il
  • לפקס גנים: 03-9061857 או לפקס בתי ספר: 03-9061854

את טופס התצהיר ניתן למצוא גם באתר העירייה: קישור לטופס התצהיר להורים עצמאיים

ילדים עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל

הורים לילדים עם צרכים רפואיים ייחודיים, המחייבים התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים
(כגון ליווי של סייעת רפואית), מתבקשים לפנות לאגף החינוך.

אל הבקשה לקבלת סיוע יש לצרף:

 • חוות דעת רפואית עדכנית, מרופא מקצועי מטפל, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 • תאריך חוות הדעת הרפואית-לאי ותר משישה חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה.
 • במקרים של בקשה לטיפול פולשני-חוות דעת תפקודית.
 • את הבקשה יש להגיש עד ל 1.3.2021

רישום לגן עירוני

בשל מגפת הקורונה, הרישום יהיה מקוון בלבד באמצעות אתר העיר  www.ariel.muni.il

תהליך הרישום

הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על-מנת שנוכל להיערך בהתאם לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב.

רישום בזמן עפ"י הנהלים המפורטים יקנה סיכוי מיטבי בשיבוץ הסופי לגן אותו ביקשתם.
כל ילד/ה הנמצא כיום בגן עירייה חייב ברישום מחדש.

 • יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה, אנא הקפידו עלמילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני ההורים.
 • בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה, " תופיע עם גמר הרישום.
 • קבלת אישור לדוא"ל שהקלדתם באתר הרישום.
 • הרישום באתר מותנה בהעברת הוראת קבע חתומה או מסירת פרטי אשראי במועד הרישום.

תושבים המתקשים בהליך ההרשמה המקוונת, מוזמנים לפנות למחלקת גני הילדים.

לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים.

שיבוץ לגן עירוני

מחלקת גני-הילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
הרכב גן-הילדים לרוב דו-גילאי דהיינו, כיתת גן לגילאי 5 עם גילאי 4 או לחילופין כיתת גן לגילאי 4 עם גילאי 3.
תתכן כיתת גן חד-גילאית. שינויים בהרכב גילאי הגן יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד לפי עדיפות בקשת ההורה ועל פי שיקול דעת מערכתי. יחד עם זאת,אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון הקריטריונים שפורטו כאן.

קריטריונים לשיבוץ

 • ילד השוהה שנה שניה בגן ונרשם בתאריכי הרישום בלבד.
 • קרבת מקום מגורים לגן.
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום.
 • הרכב קבוצת הגיל – איזון בין בנים לבנות, איזון בין שנתוני הגיל ושיקולים פדגוגיים נוספים.
 • סיבות רפואיות חריגות של הילד/ה, המעגל המשפחתי הקרוב (עדיפות בהתאם למדרג הבא: הילד/הוריו/אחיו/אחיותיו) בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.
 • תאריך הרישום.

שיבוצים יפורסמו באתר העירוני במהלך חודש יולי 2021 
בנוסף – יישלחו אגרות שיבוץ לבתים.
אנא ודאו כי כתובת המגורים מעודכנת.

הנחיות להגשת ערעורים

לאגרת השיבוץ יצורפו הנחיות להגשת בקשות העברה.

הערעור יידון בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • הגשת ערעור במועדו (יפורסם באגרת השיבוץ ובאתר השיבוץ).
 • אזור רישום.
 • גיל הילד/ה.
 • סיבות רפואיות חריגות.

וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש!

עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, תוכלו להתעדכן באתר העירוני במענה לפנייתכם. נא לוודא בעת הרישום כי הטלפון הסלולארי מעודכן.
תשובות לערעורים יינתנו במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2021.

רישום לצהרונים

הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובתי הספר מופעלים באמצעות החברה העירונית גוונים אריאל,ומספקים בית חם, מכיל, חינוכי ובטוח לילדינו.
אנו מקווים שבחודש ספטמבר 2021 כבר נהיה לאחר עידן הקורונה והפעילות תחזור במלואה כפי שאנו יודעים ואוהבים.

הרישום לצהרונים בגני הילדים ובתי ספר היסודיים לשנת תשפ"ב, לאור הציפיות לסיום מגבלות הקורונה יתקיים בין התאריכים 18.4.21-18.5.21 באתר חברת גוונים: קישור לאתר חברת גוונים.

בתאריך 11.4.21 בשעה: 19:30 יתקיים מפגש פרונטלי/זום (תלוי קורונה) במפגש נשמח להציג את הפעילות שאנו מציעים בכל הצהרונים ונשמח לענות לכל שאלה.
השיבוצים הסופיים יהיו לאחר שתקבלו את השיבוץ ממחלקת החינוך באריאל.

רישום לכיתות א׳

בשל מגפת הקורונה, הרישום יהיה מקוון בלבד 
לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים.
רישום באינטרנט יתאפשר רק בהתאם לאזור הרישום.
תושבים המתקשים בהליך ההרשמה המקוונת, מוזמנים לפנות לבתי הספר בהתאם לאזורי הרישום.

להלן טבלת בתי הספר על פי אזורי רישום

(שימו לב שינוי באזורי הרישום לקראת המעבר של בי״ס נחשונים למבנה החדש)

בית ספר נחשונים

 • כתובת: רחוב השומרון 10
 • טלפון: 03-9364064
 • דוא"ל: nachshonim@ariel.muni.il
 • רחובות: אדום, בית אל, גילה, דרך רמת הגולן, הבשן, הגלבוע, הגלעד, החרוב, הרדוף, השקד, התבור, יפה נוף, כלילת יופי, מואב, מוריה, נווה שאנן, עיר דוד, עיר היונה, עצמון, ציון, שדרות ירושלים, שער הגיא, תאשור, תדהר.
 • תלמידי חוץ – ברקן, נופים, עלי ומגדלים.

בית ספר אור זבולון

 • כתובת: רחוב אפרתה 25
 • טלפון: 03-9365194
 • דוא"ל: or-zevulun@ariel.muni.il
 • רחובות: מכל שכונות אריאל לרבות תלמידי חוץ.

בית ספר מילקן

 • כתובת: רחוב צה"ל 18
 • טלפון: 03-9364396
 • דוא"ל: milken@ariel.muni.il
 • רחובות: אבנר, אילות, בית לחם, בקעת הירדן, ברק, גדעון, דבורה, דרך אפרתה, דרך הציונות, הגליל, הנגב, הערבה, חברון, יואב, יודפת, ימית, יפתח, מבצע הראל, מבצע חירם, מבצע קדש, מפרץ אילת, מפרץ שלמה, מצדה, צה"ל, ששת הימים. 

בית ספר עליזה בגין

 • כתובת: רחוב הפסגה 12
 • טלפון: 03-9366161
 • דוא"ל: abegin@ariel.muni.il
 • רחובות: אורי בראון, גנים, דן, דרך הנחשונים, דרך עפרון, האלון, האצ"ל, הארז, הדקל, ההגנה, הורדים, החרמון, הירדן, הסביונים, הפסגה, הקוממיות, השקמה, , יהודה, כלניות, מבצע דני, מבצע עובדה, מעלה הגבעה, משעול הזית, שניר.

בקשות העברה

רק לאחר ביצוע הרישום במוסד החינוכי אליו שייך ילדכם, תתאפשר הגשת בקשת העברה.
בקשות העברה תתקבלנה בכתב בלבד באגף החינוך עד יום ראשון 17.3.21 , כ״ג באדר תשפ״א.
להלן קישור לטופס בקשת העברה

עוד ברישום לגני הילדים ולכיתות א'