הכנסת אישרה "תצפית בית לכלבים וחתולים שנשכו" ועומדים בדרישות החוק, במקום הסגר בכלבייה

השירות הווטרינרי העירוני באריאל שמח לבשר לתושבי העיר, כי בתאריך 11/11/2020 אישרה כנסת ישראל תיקון ,לפקודת הכלבת , בעל חשיבות לבעלי החיים ובעליהם.

תיקון הפקודה כולל שני שינויים חשובים:

 • התיקון הראשון מתייחס לתקופת ההסגר לתצפית כלבת שתהייה מעתה למשך 10 ימים  מהיום שבעל החיים נשך/ או היה במגע עם אדם וקיים חשד להדבקה בכלבת כתוצאה ממגע זה (יום הנשיכה עצמו אינו נמנה  בחישוב ימי התצפית) ולא מיום שבעל החיים מוסגר.
 • תיקון השני מתייחס לתנאים הנדרשים ולאופן בו תתבצע תצפית ביתית כחלופה להסגר בכלבייה של כלבים וחתולים שנשכו  / או היו במגע עם אדם וקיים חשד להדבקה בכלבת כתוצאה ממגע זה.

יש לציין כי מטרת הסגר נשיכה בכלבייה או החלופה של תצפית ביתית ,אינה להעניש את בעל החיים שנשך ,אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת והדביק את האדם שננשך .
יש לזכור כי מחלת הכלבת שהינה חשוכת מרפא  קיימת בארצנו ,עם עשרות מקרים בשנה.

בתיקון הפקודה ניתנה לרופא הווטרינר העירוני סמכות להחליט, בתנאים מסוימים, על  המרת  ההסגר בכלבייה העירונית ,בתצפית ביתית או במקרה של בעל חיים חולה  או פצוע ,תצפית במרפאה וטרינרית העומדת בתנאים החוק  וקיבלה  אישור על כך.

גם כיום, לאחר תיקון פקודת הכלבת, ברירת המחדל  לתצפית כלבת במקרה  של נשיכת אדם  על ידי כלב או חתול, הינה בכלבייה העירונית.

חלופת התצפית הביתית יכולה להישקל ע"י הרופא הווטרינר העירוני, רק בהתקיים התנאים הבאים:

 • הבעלים או המחזיק בכלב או החתול, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24  שעות מרגע שנודע לו  דבר הנשיכה/ מגע חשוד בהעברת כלבת.
 • הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה או מגע- כל הכלבים מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון אחזקה מגיל 3 חודשים ואחת לשנה. אחזקת כלב ללא רישיון תמנע את האפשרות לתצפית ביתית.
 • במקרה של חתול, תתבצע בדיקה של תיעוד חיסון כלבת ב-15 החודשים הקודמים לנשיכה או מגע חשוד. מומלץ לבעלי החתולים לסמנם בשבב אלקטרוני ולדאוג כי כל חיסון כלבת בחתול ידווח למח' הווטרינרית העירונים ו/או למשרד החקלאות ע"מ להבטיח רישום  ותיעוד.
 • במקרה של כלב - הוא לא נתפס או תועד  משוטט בהיותו מוחזק בידי המבקש יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה או המגע
 • הרופא הווטרינר העירוני יבצע תחקיר עם הבעלים- וזאת במטרה לברר האם הכלב או החתול שהו באזור נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ו/או  באו במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת ב45 הימים שקדמו לנשיכה. התחקיר יכלול חתימת הבעלים על תצהיר.
 • הרופא הווטרינר העירוני יאשר בכתב ע"ג טופס ייעודי ,את מקום ותנאי ההחזקה בתצפית של בעל החיים.
 • בעליו ו/או המחזיק בבעל החיים בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות הבאות:
  • להביא מידית את הכלב/חתול לבדיקה ,במצב של שינוי בהתנהגות או בריאות של בעל החיים.
  • במקרה ובעל החיים מת בתקופת התצפית ,כולל התחייבות למסירה מידית של הגופה לבדיקה וזאת לאחר התייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני.
  • לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה  דרך קבע.
  • לדווח מידית על בריחת בעל החיים ממקום התצפית.
  • חתול רשאי לצאת את מקום התצפית רק לצורך בדיקה וטרינרית  ואך ורק בתוך כלוב נשיאה  תקין ומתאים.
  • כלב יוכל לצאת לטיול , למרחק של עד 500 מטר מהמקום  שאושר להחזקתו לתצפית ,כאשר הוא מוחזק ע"י אדם מעל גיל 18 שנה והמסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר ופיו חסום בזמם. אין אישור להכניס כלב כזה לגינות כלבים ,גנים ציבוריים ,גני משחק ומוסדות ציבור  ואין לטייל אתו במקומות הומי אדם.
 • בעליו של הכלב/חתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה ע"י הרופא הווטרינר העירוני בשירות הווטרינרי ,לפחות 3 פעמים במהלך תקופת התצפית וזאת לצורך שלילת סימנים קלינים המחשידים למחלת הכלבת.
  • בדיקה ראשונה- תתבצע בתוך 24 שעות מרגע שנודע לבעלים או המחזיק דבר הנשיכה/מגע חשוד. במעמד בדיקה זו יקבע הרופא הווטרינר העירוני את תנאי ההסגר/תצפית.
  • בדיקה שנייה- תתבצע באמצע תקופת התצפית ,במועד שיקבע הרופא הווטרינר העירוני.
  • בדיקה שלישית- תתבצע ביום העבודה הראשון שלאחר תום עשרת הימים ממועד הנשיכה /המגע החשוד.
 • תשלום אגרה בסך של 365 ₪-האגרה הנה עבור ליווי והפיקוח הווטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בית  והיא תשולם במעמד הבדיקה הראשונה והגשת הבקשה לתצפית ביתית.

השירות הווטרינרי העירוני קורא לתושבי העיר בעלי הכלבים , להקדים ולהסדיר את החזקת כלביהם ברישיון.