דלג לתוכן העמוד

מבקר העירייה

יצירת קשר

שם: רו"ח אריה ברסקי - מבקר העירייה

טלפון: 03-9061688

פקס: 03-9061842

דוא"ל: abarsky@ariel.muni.il

 

אודות המחלקה

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע. המבקר בודק את פעולות העירייה (לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה), עובדיה וכל "גוף עירוני מבוקר", בקרת הנהלת החשבונות, דרכי החזקת הכספים, הוראות הנוהל הנהוגים בה, וכן פיקוח ובקרה אחר תיקון הליקויים ומניעת הישנותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.