דלג לתוכן העמוד

בקשה לקיום אירוע במקום ציבורי

כתב התחייבות לשימוש במתקן העירייה


הנני מבקש/ת בזאת לקבל רשות להשתמש במתקן של העירייה לקיום מסיבה פרטית: * שדה חובה

נא לסמן את המיקום המבוקש

התחייבות * שדה חובה

 1. אני מתחייב/ת לדאוג שהמקום יהיה נקי וכל המתקנים/עצים/מערכת השקיה/גינון/אשפתונים יהיו במצב תקין כפי שקבלנו.

 2. האשפה תרוכז בשקיות אשפה ותושלך לפח האשפה הקרוב למקום האירוע.

 3. חל איסור מוחלט להפעיל חיות מכל סוג שהוא במהלך כל האירוע.

 4. כמות המשתתפים המותרת באירוע עד 50 איש.

 5. האירוע הפרטי בפארק לא יפריע לכלל התושבים לשהות ולהשתמש בפארק.

 6. בשעות מנוחה בין השעות 14:00 עד 16:00 אין להפעיל מערכות הגברה ומוזיקה. וכן יש לשמור על רמת רעש סבירה שלא תגרום מטרד לתושבים. לא יתקיימו אירועים בשטחים ציבוריים משעה 23:00 עד 06:00

 7. חל איסור מוחלט להתחבר למערכות החשמל והמים במקום.

 8. בעל עסק להפעלת מתקני משחק ומתקנים מתנפחים חייב להציג אישורי בטיחות למתקנים וביטוח בתוקף הפעלת המתקנים תהייה ע"פ הוראות מנכ"ל משרד החינוך.

 9. עגינת המתקנים תתבצע באמצעות משקולות ולא ע"י יתדות.

 10. השימוש במקום באחריותי ואין לי כל תביעה לעירייה בעד כל נזק שיגרם לי או למשתתפים באירוע.

 11. לעירייה אין כל אחריות לנזק או פגיעה כתוצאה מהאירוע.

 12. ידוע לי כי העירייה תחייב אותי על כל נזק אשר ייגרם לרכוש ציבורי בזמן האירוע.

 13. חל איסור מוחלט להבעיר אש מכל סוג שהוא (מדורות מנגלים וכד').

 14. במידה והאירוע יהווה מטרד רעש או הפרעת מנוחה האירוע ייסגר ע"י השיטור העירוני/משטרה.

 15. אני מתחייב לעמוד בכל התנאים המחויבים ע"פ חוק לקיום אירוע.

 16. אני מתחייב לעמוד בתנאים של תו סגול .

מספרים בלבד

הצהרה * שדה חובה

אנא הזן שם פרטי ושם משפחה

טופס זה אינו מהווה אישור לקיום האירוע ללא חתימת מנהל האגף לרישוי ואכיפה