דלג לתוכן העמוד

טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בניה

פרטים אישיים

יש להקליד ספרות בלבד

יש להקליד ספרות בלבד

כתובת

לבניה רוויה

 

תיאור העבודות

עידכון על בניית: * שדה חובה

יש לצרף צילומים של העבודה שבוצעה, לפחות מ - 2 כיוונים

מידות המבנה

יש לציין את מידות המבנה המוקם לפי תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ט – 2019

הצהרה * שדה חובה

אנא הכנס שם פרטי ושם משפחה