דלג לתוכן העמוד

טופס התחייבות לחנות או עסק

טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או עסק

(לאחר תיקון מס' 5 מיום 19.4.20)
תוספת שנייה
(תקנה 5 (ב) (2 א) (א))
התחייבות בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף - 2020 

 

פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסק

בשדה טלפון הזינו מספרים בלבד

 

  1. אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מתבצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5 (ב) 2(א) (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות), התש"ף - 2020 (להלן-הפעולות)  לחצו כאן לקובץ התקנות
  2. אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
  3. ולראיה באתי על החתום

Browser not supported