דלג לתוכן העמוד

ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך

ביטחון בטיחות ושעת חירום במוסדות חינוך

מערך אבטחת מוסדות החינוך מושתת על הנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל ונהלי עיריית אריאל. האחריות על אבטחת מוסדות החינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995.

בהתאם לכך, המשרד לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל הינם הגורמים המוסמכים להנחות את משרד החינוך והרשויות המקומיות לרבות:

  • קביעת הקריטריונים להצבת מאבטח.
  • קביעת תקני האבטחה החמושה במוסדות החינוך.
  • קביעת שעות האבטחה לכל מוסד חינוך.
  • קביעת אמות המידה למאבטחים.
  • קביעת תכני ההכשרה ומאפייני ההכשרה של המאבטחים במוסדות החינוך.
  • הנפקת אישורים למתן נשק למאבטחים וכן הנפקת תעודות מאבטח.
  • מימון כל נושאי ההכשרה והאבטחה.

סדרי האבטחה במוסדות החינוך נקבעו ופורסמו בחוזר מנכ''ל משרד החינוך סא/5 (ב) מינואר 2001 שעניינו בטיחות, ביטחון ושעת חירום (להלן: הנוהל). הנוהל נקבע כהוראות קבע בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל וגורמי הביטחון האחרים, בהתבסס על תפיסתם המבצעית כדי להנחות את העוסקים בנושא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר קיום לימודים סדירים ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים.

אגף חירום ובטחון

טלפון: 03-9061618

פקס: 03-9061845

דוא"ל: bitachon@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 5

אגף חירום ובטחון
שם תפקיד טלפון מייל
איתן קליין מנהל אגף הביטחון 03-9061617 eitank@ariel.muni.il
ראובן פרנקס מנהל המוקד 03-9061695   rfranks@ariel.muni.il
זיוה פילי מזכירה 03-9061618 zfilly@ariel.muni.il
אלי נובוסלסקי רבש"צ 03-9061817 enovo@ariel.muni.il
אריאל אינגליזה רבש"צ 03-9061812 ariele@ariel.muni.il
פזית קוקר סיאצ'ין קב"טית מוס"ח 03-9061811 pazits@ariel.muni.il