דלג לתוכן העמוד

המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל,  מפרסמת רשות הרישוי של עיריית אריאל את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מבעל עסק המבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו.

המפרט הינו טיוטה המועברת אל התושבים לעיון ולשם מתן חוות דעת, שינוי או הוספת תנאים אשר רלוונטיים לעסקים וזאת תוך 30 יום מפרסום המפרט.


מצ"ב קישור למפרט האחיד