דלג לתוכן העמוד

מידע על אגף הנדסה

זיבי אדלשטיין - מהנדסת העיר

אגף ההנדסה

טלפון: 03-9061635

פקס: 03-9061853

דוא"ל: handasa@ariel.muni.il

כתובת:
רחוב יהודה 5

שעות קבלת קהל:
יום ראשון בין השעות 15:30 - 18:00
יום חמישי בין השעות 08:00 - 12:00

שעות מענה טלפוני:
יום שני בין השעות 13:00 - 15:30
יום רביעי בין השעות 9:00 - 12:00

לאור עלייה בכמות הנדבקים קבלת קהל בעירייה תתקיים בתיאום מראש בלבד.

* בימי ראשון בהם מתכנסת ועדת תכנון ובניה אריאל, לא תהיה קבלת קהל באגף הנדסה

* קבלת קהל למהנדסת העיר בתיאום טלפוני מראש

אגף ההנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
זיבי אדלשטיין מהנדסת העיר 03-9061635 zivia@ariel.muni.il
ענת דונלד עוזרת מנהל 03-9061635 adonald@ariel.muni.il
שיר הללי סדן מנהלת רישוי 03-9061639 shirs@ariel.muni.il
תרצה איתיאל בודקת תוכניות 03-9061642 Tirtzai@ariel.muni.il
דורין עסיס בודקת תוכניות 03-9061641 dorina@ariel.muni.il
אופיר שדה הולנדר פיקוח/ תחבורה 03-9061637 ofirh@ariel.muni.il

אודות האגף 

אגף הנדסה מספק שירותי תכנון,פיתוח, ייזום, בינוי, רישוי ופיקוח וזאת לשיפור איכות חיי התושבים וקידום תנופת הפיתוח והבניה בעיר. 
תחום התכנון וההנדסה בעירייה אמון על קידום פעילות התכנון, הפיתוח והבנייה, פעילות הכוללת מעורבות בתוכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית. 
מדיניות התכנון נקבעת בתוכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.

תכנון עיר
התכנון והעיצוב האורבני של העיר יעשה תוך שמירה על צביון העיר והתפתחותה העתידית. 
תכנון העיר יכלול: הכנה וקידום תוכנית מתאר, תוכניות מפורטות, ליווי יזמים שונים וכל יתר התכנון המקומי של הרשות, תוך תיאום ואישור התכנון מול ועדות תכנון ארציות ומשרדי ממשלה. 

רישוי ופיקוח בניה
מחלקת רישוי - אחראית על תהליך הוצאת היתרי הבניה לבניה ציבורית ופרטית תוך שמירה על הוראות חוקי התכנון והבניה. 
מרגע קבלת המידע התכנוני המחלקה מלווה את התושב/ יזם/מתכנן עד לשלב הנפקת היתר הבניה.
מחלקת פיקוח - הפיקוח פועל לאכיפת חריגות הבניה, שימוש חורג ובניה ללא היתר מתוקף חוק התכנון והבניה ובכפוף לתקנות ולהיתרי הבניה. 
במסגרת תהליכי הפיקוח מונפקים צווי התראה, צווי הפסקה מנהליים, צווי הריסה מנהליים, הכנת כתבי אישום,טיפול בתלונות הציבור בנושאי בניה וסיורים שגרתיים ברחבי העיר.

פרויקטים 
במסגרת פיתוח העיר ועל פי תוכניות מאושרות , אגף הנדסה מקדם ומלווה תכנון מפורט וביצוע פרויקטים שונים כגון: בניית מבנים ציבוריים, מוסדות חינוך, תשתיות, שטח ציבורי פתוח (שצ"פים), תעשייה ומסחר ופרויקטים תחבורתיים. 
האגף אחראי על תיאום ופיקוח עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר. 
העבודה כוללת שיתוף פעולה ותיאום מול משרדי ממשלה, מרכז השלטון המקומי ויזמים שבונים בעיר.

תחבורה 
במסגרת פעילות אגף הנדסה, האגף מקדם פרויקטים תחבורתיים כגון: תמרור, התקני בטיחות, שיפורים גיאומטריים, כיכרות, ונושאים נוספים הקשורים לתחבורה בתיאום עם משרד התחבורה ובאישור ועדת תחבורה העירונית.