• מערכת חינוך עירונית – 188126
  • שירות פסיכולוגי – 644721
  • מערכות הנדסיות – 705735
  • מערכת גביה עירונית – 565970
  • מערכת ניהול אוכלוסין – 128535
  • ניהול פניות תושבים – 409817
  • ניהול שירותים חברתיים – 807933
  • שכר ומשאבי אנוש – 752776
  • מערכת נוכחות – 31972