דלג לתוכן העמוד

כהן אורגד יגאל

אורגד היה ממייסדי המכללה בקדומים והניע את המהלך להעברת המכללה שהוקמה בקדומים לעיר אריאל. מאז מר אורגד היה מעורב בכל שלבי פיתוחה.

תחת הנהגתו, האוניברסיטה בעיר אריאל התפתחה ושגשגה באופן חסר תקדים, ובכך תרם באופן משמעותי לחיזוקה של העיר, התפתחותה, רווחת תושביה, תדמיתה.

אורגד, תרם ועדיין תורם בדרכים רבות לפיתוחה וביסוסה של העיר אריאל. כך למשל, מר כהן אורגד היה שותף פעיל בהבאת המפונים מנצרים לעיר, דבר שיש בו כדי להעצים את חשיבותה של העיר כגוש התיישבות המבוסס על עקרונות של עזרה הדדית.

מדובר באישיות בעלת תכונות סגוליות מובהקות שתרם ומוסיף לתרום תרומה בולטת ובעלת חשיבות מיוחדת לעיר וקהילתה, ומשכך נבחר ל"יקיר העיר"