דלג לתוכן העמוד

מועצת התלמידים והנוער העירונית

לפרלמנט הנוער כגוף ייצוגי, דמוקרטי ונבחר ישנם בעלי תפקידים המובלים את הפרלמנט ונבחרים אחד לשנה בחודש ינואר:
יושב ראש, סגן יושב ראש, דובר, מזכיר כללי, מבקר ויושב ראש ועדת נוער והקהילה.

בעלי התפקידים נבחרים באופן דמוקרטי על ידי חברי הפרלמנט המייצגים את מועצות התלמידים הבית ספריות, כל תנועות הנוער, קבוצות הפעילות לנוער, מסגרות הנוער וגופים רשמיים נוספים שלכל אחד מהם שמורים שני מושבים במליאת פרלמנט הנוער. 
פרלמנט הנוער של אריאל הוא חלק ממחוז מרכז הכולל 51 רשויות.

הפרלמנט מתכנס אחת לשבוע בימי ראשון בשעה 19:00 בבית הנוער למליאה ודן בנושאים העולים על סדר היום. 

הפרלמנט פועל במספר מישורים, הראשון ביניהם הינו במסגרת החינוך הפורמאלי -  שמירה על זכויותיהם של התלמידים ובני הנוער על פי חוזר מנכ"ל. 
השני ביניהם הינו במישור הפרלמנטרי - הפרלמנט כגוף רשמי ומייצג מוזמן לכל ועדות העירייה ובנוסף לכך יושב הראש הינו חבר מן המניין בוועדה לקידום מעמד הילד על פי חוק הרשויות המקומיות.
המישור השלישי בו פועל הפרלמנט הינו המישור החברתי תרבותי – הפרלמנט אחראי לקיום פעילויות בילוי ופנאי לנוער ומפעיל פרויקטים התנדבותיים רבים.

הארגון וההנחיה של פרלמנט הנוער מבוצע ע"י מחלקת הנוער בעירייה באמצעות מנהל מחלקת הנוער ומנחה שזהו תפקידו.

בעלי התפקידים שנבחרו בבחירות שהתקיימו ב- 17.01.2016: 

  • יושבת הראש- מאיה מרקוס תלמידת יא'
  • סגנית יושבת הראש- אריקה נואור תלמידת יא'
  • דובר- רועי אגאי תלמיד יב'
  • מזכיר כללי – תמר לבשטיין תלמידת יא'
  • יושבת ראש ועדת נוער וקהילה- אסף פרץ תלמיד יא'
  • מבקרת- נועה חסון תלמידת י'

*** כולם לומדים בקרית החינוך אורט יובלי אריאל.