דלג לתוכן העמוד

מועצת התלמידים והנוער העירונית

מועצת הנוער העירונית היא הגוף המייצג את כלל בני הנוער בעיר אריאל, אחת לשנה נבחרים בעלי התפקידים: יושב ראש, סגן יושב ראש, דובר, מזכיר כללי ומבקר.

בעלי התפקידים נבחרים באופן דמוקרטי על ידי חברי הפרלמנט המייצגים את מועצות התלמידים הבית ספריות, כל תנועות הנוער, קבוצות הפעילות לנוער, מסגרות הנוער וגופים רשמיים נוספים שלכל אחד מהם שמורים שני מושבים במליאת פרלמנט הנוער. 

הפרלמנט מתכנס אחת לשבוע בימי ראשון בשעה 19:00 בבית הנוער למליאה ודן בנושאים העולים על סדר היום. 
הפרלמנט פועל במספר מישורים, הראשון ביניהם הינו במסגרת החינוך הפורמאלי -  שמירה על זכויותיהם של התלמידים ובני הנוער על פי חוזר מנכ"ל. 

השני ביניהם הינו במישור הפרלמנטרי - הפרלמנט כגוף רשמי ומייצג מוזמן לכל ועדות העירייה ובנוסף לכך יושב הראש הינו חבר מן המניין בוועדה לקידום מעמד הילד על פי חוק הרשויות המקומיות.

המישור השלישי בו פועל הפרלמנט הינו המישור החברתי תרבותי – הפרלמנט אחראי לקיום פעילויות בילוי ופנאי לנוער ומפעיל פרויקטים התנדבותיים רבים.

הארגון וההנחיה של פרלמנט הנוער מבוצע ע"י מחלקת הנוער בעירייה באמצעות מנהל מחלקת הנוער ומנחה שזהו תפקידו.

בעלי התפקידים שנבחרו בבחירות שהתקיימו ב- 26.01.2020: 

  • יושב ראש- תהילה ברוך
  • סגן יושב ראש- שון טרנובסקי

הבחירות לשנת 2021 יתקיימו בתאריך 10.01.2021