דלג לתוכן העמוד

בקשות לתמיכה 2011-2017

בקשות תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 2017

בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2017 - הנחיות כלליות

טופס בקשה לקבלת תמיכה עיריית אריאל בשנת  2017

תבחיני התמיכות לשנת 2017

בקשות תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 2016

בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2016 

תבחיני התמיכות לשנת 2016

טופס בקשה לקבלת הקצבה מהרשות 2016 


בקשות תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 2015

  בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2015 (פורסם בתאריך: 7/09/2014)

  תבחיני התמיכות לשנת 2015 (פורסם בתאריך: 7/09/2014)

  טפסים למילוי הבקשה לתמיכות לשנת 2015 (פורסם בתאריך: 7/09/2014)

  הארכת מועד הבקשה להגשת תמיכות לשנת 2015 (פורסם בתאריך: 15/12/2014)

  הארכת מועד הבקשה להגשת תמיכות לשנת 2015 (פורסם בתאריך: 29/12/2014)

  חלוקת תמיכות לשנת 2015 (פורסם בתאריך: 8/07/2015)


בקשות תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 2014

בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2014 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח (פורסם בתאריך: 4/11/2013)

 טופס בקשה לקבלת הקצבה מהרשות בשנת הכספים 2014 (פורסם בתאריך: 4/11/2013)

 הודעה בדבר הארכת מועד להגשת בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2014 (פורסם בתאריך: 5/01/2014)

 הארכה נוספת להגשת בקשות לתמיכות לשנת 2014 (פורסם בתאריך: 29/01/2014)

 הודעה בדבר הארכת מועד נוספת להגשת בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2014 (פורסם בתאריך: 2/03/2014)

 הארכת מועד תמיכות 2014 ל 10.04.2014 (פורסם בתאריך: 26/03/2014)

 חלוקת תמיכות לשנת 2014 (פורסם בתאריך: 8/07/2015)


בקשות תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 2013

 תבחיני התמיכות לשנת 2013 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח (פורסם בתאריך: 30/12/2012)

 בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2013 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח (פורסם בתאריך: 8/01/2013)

 טפסים לבקשת הקצבה לתמיכות 2013 (פורסם בתאריך: 8/01/2013)

 המצאת מסמכים נוספים למתן תמיכה לשנת 2013 (פורסם בתאריך: 9/01/2013)

 הארכת מועד בקשה למתן תמיכות לשנת 2013 (פורסם בתאריך: 27/01/2013)


בקשות תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 2012

  תבחיני התמיכות לשנת 2012 

  בקשות למתן תמיכות בשנת 2012 

  טפסי תמיכות 2012 

  הארכת מועד להגשת בקשות לתמיכות לשנת 2012 (פורסם בתאריך: 1/02/2012)

  הודעה בדבר הארכה נוספת (מס' 2) (פורסם בתאריך: 16/02/2012)

  חלוקת תמיכות לשנת 2012 (פורסם בתאריך: 8/07/2015)


בקשות תמיכות לגופים ציבוריים לשנת 2011

  הארכת מועד להגשת בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2011 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח 

  תבחיני התמיכות לשנת 2011 

  בקשות לתמיכת העירייה בשנת 2011 לגופים הפועלים בעיר אריאל ללא כוונת רווח 

  בקשה לקבלת הקצבה מהרשות בשנת הכספים 2011 

  חלוקת תמיכות לשנת 2011