דלג לתוכן העמוד

נוהל בקשה מצומצמת להיתר בניה

מתי נחוץ היתר בניה:

מחסנים, שינוי פתחים בחזיתות המבנה, דוודים, קולטי שמש, מיכל חימום מים, גדרות, בלוני גז, מזגנים, פרגולות וגגונים, קמין וארובות, שערים, מדרגות ורמפות לפיתוח, מיכלי סולר.

הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם.
חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה וחלקם באחריות הוועדה.
מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

שלבי קבלת היתר בניה:

שלב 1: מידע תכנוני ותאום תכנון

מומלץ לכל מגיש בקשה להיתר בניה לקבל מידע תכנוני לגבי אפשרויות וזכויות הבניה במגרש / נכס. לקבלת המידע התכנוני לחץ כאן

שלב 2: קליטת תיק בקשה להיתר

לצורך פתיחת בקשה להיתר, יגיש המבקש את המסמכים הבאים:

  1. טופס בקשה להיתר בניה לעבודה מצומצמת. - קישור לטופס בקשה לעבודה מצומצמת
  2. הוכחת בעלות.
  3. הסכמת שכנים - קישור לטופס הסכמת שכנים
  4. תרשים סביבה.
  5. תוכניות מצולמות של ההיתר המקורי ועל גביהן משורטטת הבקשה להיתר. התוכניות יכללו: תוכניות הקומה, פיתוח שטח, חתכים וחזיתות – בהתאם לנדרש.

שלב 3: בדיקת הבקשה והעלאת הבקשה לדיון בוועדה 

לצורך הבאת התוכניות לדיון בוועדה יש למלא אחר השלבים הבאים:

  1. תאום פגישה עם המפקח על הבניה באתר המבוקש.
  2. השלמת הבקשה בהתאם לגיליון הדרישות כולל כל המסמכים והתיקונים. לקבלת גליון דרישות לבקשה לחץ כאן

* רק בקשות אשר הוגשו בהתאם לתנאי הסף (שלב 3+2) יועלו לדיון  בוועדה

שלב 4: השלמת דרישות לבקשה לאחר דיון בוועדה 

לאחר שאושרה הבקשה ע"י הועדה המיוחדת לתכנון ובניה - אריאל או בועדת רשות רישוי, יש למלא ולהשלים את דרישות הועדה בהתאם לפרוטוקול הוועדה וגיליון הדרישות. לקבלת גליון דרישות לבקשה לחץ כאן

שלב 5: תשלום אגרות בניה וקבלת היתר בניה

לאחר השלמת כל דרישות הוועדה יונפק שובר לתשלום למבקש אשר עליו לשלם במחלקת הגביה.
לאחר קבלת אישור תשלום ממחלקת הגביה יונפק היתר בניה ויועבר לחתימה של מזכיר הוועדה ויו"ר הוועדה.
היתר הבניה יימסר למבקש או מי מטעמו בהצגת תעודה מזהה.

טופס היתר הבניה הינו מסמך רשמי אשר צמוד לתוכניות המאושרות ומהווה את האישור לביצוע עבודות הבניה.

אגף ההנדסה

טלפון: 03-9061635

פקס: 03-9061853

דוא"ל: handasa@ariel.muni.il

שעות קבלת קהל:
יום א' בין השעות 15:30 - 18:00
ימים ג', ה' בין השעות 08:00 - 12:30

* בימי ראשון בהם מתכנסת ועדת תכנון ובניה אריאל, לא תהיה קבלת קהל באגף הנדסה

* קבלת קהל למהנדסת העיר בתיאום טלפוני מראש

אגף ההנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
זיבי אדלשטיין מהנדסת העיר 03-9061635 zivia@ariel.muni.il
ענת דונלד ע. מנהל, מזכירות 03-9061635 adonald@ariel.muni.il